Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Informatiebeveiliging

-

Informatiebeveiliging

Daadkracht ondersteunt gemeenten bij het opstellen en implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid. Daadkracht werkt volgens de richtlijnen van de standaard voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002 en de Gemma architectuur.

Lees verder

Daadkracht verzorgt workshops bij gemeenten om medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligingsrisico’s. Aan de hand van alledaagse situaties leren uw medewerkers op welke wijze zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de informatiebeveiliging binnen uw gemeente.

 

Inbrekers zoeken de zwakste schakel. Voorkom dat de menselijke factor in uw organisatie de zwakste schakel is en maak uw medewerkers bewust van de informatiebeveiligingsrisico’s.

Lees verder

Met de informatiebeveiligingsaudit voor gemeenten brengt Daadkracht  de kwetsbaarheden in uw beveiliging in kaart. Wij maken onder andere inzichtelijk wat hackers of kwaadwillende software in uw netwerk kunnen aanrichten. Ook onderzoekt Daadkracht in hoeverre medewerkers onbewust gelegenheid geven voor het oneigenlijk gebruik en verlies van informatie. Wij leggen onze bevindingen vast in een rapportage, voorzien van concrete adviezen hoe u de beveiliging kunt verbeteren.

Lees verder

Daadkracht voert voor uw gemeente een informatiebeveiliging risicoanalyse uit. U krijgt zicht op mogelijke beveiligingsincidenten die zich kunnen voordoen, wat de gevolgen kunnen zijn en wat de kans is dat deze incidenten zich voordoen. Daadkracht geeft daarbij aan welke preventieve maatregelen u tegen de risico’s kunt treffen. Met de risicoscan krijgt u snel inzicht in de risico’s.

Lees verder