Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - CVDR

-

CVDR

Sinds 1 januari 2011 bent u volgens de Wet elektronische bekendmaking verplicht om uw algemeen verbindende voorschriften (kortom: verordeningen) via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving op internet te publiceren. Heeft u het beheer van uw regelgeving geborgd in uw organisatie?

 

Daadkracht constateert dat veel overheidsorganisaties worstelen met de invoer van hun verordeningen en wijzigingen daarop en biedt verschillende manieren van ondersteuning.

Levert het actueel houden van uw online geplaatste regelgeving in de CVDR ook wel eens problemen op? Of het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van internetpublicatie? Daadkracht neemt het beheer van uw regelgeving voor u uit handen.

Lees verder

U kunt er ook voor kiezen om zelf het beheer uit te voeren. In de training leert uw organisatie de regelgeving te publiceren in de CVDR conform de landelijke standaard. De training behandelt concrete praktijkvoorbeelden van wet- en regelgeving uit uw organisatie en bestaat uit meerdere onderdelen.

Lees verder

Het regelingenbestand in de CVDR groeit in de loop der jaren. Uw organisatie stelt nieuwe regelingen of wijzigingen daarop vast en trekt regelingen in. Al deze mutaties moeten in de CVDR worden verwerkt. In praktijk blijkt echter vaak dat het regelingenbestand van organisaties niet geheel op orde is. 

Lees verder

Een gestroomlijnd juridisch proces borgt de kwaliteit van uw wet- en regelgeving en beperkt de risico’s voor uw organisatie. Daadkracht kan uw proces grondig doornemen, beschrijven en pijn- en verbeterpunten aandragen.

Lees verder

Daadkracht kan op projectmatige wijze ondersteuning beiden bij het opnemen van regelingen in de CVDR. We kunnen organisaties ondersteunen die nog moeten aansluiten op de CVDR, zorg dragen voor een volledig regelingenbestand na herindeling en overige regelingen zoals beleidsregels (met terugwerkende kracht) verwerken.

Lees verder

Met de Kwaliteitscheck CVDR toetst Daadkracht de kwaliteit van uw gepubliceerde wet- en regelgeving. De resultaten van de kwaliteitscheck tonen de pijnpunten en laten zien waar ruimte voor verbetering zit.

Lees verder

Heeft u het beheer van uw decentrale regelgeving geborgd in uw organisatie? Onderstaande 10 gouden regels voor het beheer van lokale regelgeving in de CVDR geven uw organisatie een handig beknopt overzicht van wat er volgens Daadkracht bij het beheer komt kijken.

Lees verder

Lees ook