Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Projecten Decentrale Regelgeving

-

Projecten Decentrale Regelgeving

Daadkracht kan op projectmatige wijze ondersteuning beiden bij het opnemen van regelingen in de CVDR. We kunnen organisaties ondersteunen die nog moeten aansluiten op de CVDR, zorg dragen voor een volledig regelingenbestand na herindeling en overige regelingen zoals beleidsregels (met terugwerkende kracht) verwerken.

Nog aansluiten op de CVDR

Een enkele overheidsorganisatie is nog niet aangesloten op de CVDR en publiceert haar verordeningen nog niet volgens de wettelijke verplichting.  Daadkracht kan uw organisatie ondersteunen. We delen het project op in vier fases waarin we uw kunnen begeleiden. We doen dat op basis van onze beproefde aanpak die bij vele gemeenten succesvol is toegepast.

 

Fase A: Inventariseren
Het aantal te publiceren regelingen is bij veel gemeenten nog onduidelijk. Het in kaart brengen van deze regelingen kost vaak veel tijd. De door Daadkracht ontwikkelde hulpmiddelen maken het mogelijk de inventarisatie voor u te versnellen. Deze fase resulteert in een complete lijst van alle correct bekendgemaakte en geldige regelgeving van uw gemeente.

 

Fase B: Digitaliseren
Voor een goede invoer in de CVDR moeten de regelingen in een standaard tekstverwerkingsformaat beschikbaar zijn. Uit onze ervaring blijkt dat dit vaak niet het geval is. Indien bij de inventarisatie blijkt dat niet al uw regelingen (conform standaard) in tekstverwerkingsformaat beschikbaar zijn, kan Daadkracht deze voor u digitaliseren.

 

Fase C: Metadateren en consolideren
Om uw regelingen te publiceren in de CVDR behoort u al uw regelingen te voorzien van metadata. Deze metadata zijn vastgesteld in het Internet Publicatie Model 4.0 (IPM). Daadkracht kan uw regelgeving analyseren, metadateren en consolideren.

 

Fase D: Publiceren
Publicatie van regelingen vraagt om kennis van de techniek van de CVDR. Daadkracht heeft ruime ervaring met het werken in de CVDR en verwerkt graag voor u de regelgeving in de CVDR.

 

Regelingenbestand na herindeling

Uw nieuwe heringedeelde gemeente moet ook aansluiten op de CVDR en de regelingen conform de landelijke standaard publiceren. Bij het vaststellen van nieuwe regelgeving door de nieuwe gemeente, vervalt een groot deel van het regelingenbestand van de voormalige gemeenten. Deze vervallen regelingen moeten ook als zodanig worden verwerkt in de CVDR zodat ze nog wel raadpleegbaar blijven.

 

Daadkracht kan uw heringedeelde gemeente ondersteunen bij de werkzaamheden in de CVDR. Daarnaast kan Daadkracht aanbevelingen doen ten aanzien van regelgeving in het herindelingsproces. Daadkracht heeft al meerdere herindelingsgemeenten ondersteund.


Publiceren van overige regelingen

Naast de algemeen verbindende voorschriften is het ook mogelijk om overige regelingen, besluiten van algemene strekking, beleidsregels, instructies en reglementen en privaatrechtelijke regelingen op te nemen in de CVDR. Dit draagt bij aan het toegankelijk maken van regelingen voor uw eigen organisatie en inwoners en daarmee aan het nemen van consistente besluiten. Daadkracht kan voor uw organisatie deze regelingen op een projectmatige wijze (met terugwerkende kracht) verwerken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, download onze flyer (pdf, 864KB), of neem contact met Bart-Jan Flos of Denise Wassink.
T: 024-344 6288
E: wettenbank@daadkracht.nl