Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Kwaliteitscheck CVDR

-

Kwaliteitscheck CVDR

Met de Kwaliteitscheck CVDR toetst Daadkracht de kwaliteit van uw gepubliceerde wet- en regelgeving. De resultaten van de kwaliteitscheck tonen de pijnpunten en laten zien waar ruimte voor verbetering zit.

Onderzoek CVDR 2011

In 2011 heeft Daadkracht een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving in de CVDR en de kwaliteit van metadata van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 87% van alle decentrale overheden de regelgeving niet (volledig) bijhoudt in de CVDR. Uit het onderzoek blijkt verder dat 95% van de geanalyseerde verordeningen niet correct volgens de standaard is gepubliceerd.

 

Kwaliteitscheck

Daadkracht heeft de CVDR Kwaliteitscheck ontwikkeld om u inzicht te geven in de vele wet- en regelgeving binnen uw organisatie. De kwaliteitscheck is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • controle op de metadata (kwaliteitskenmerk van de regelgeving en belangrijk onderdeel standaard);

  • controle of recent vastgestelde regelingen zijn opgenomen in de CVDR;

  • quick scan van de wijze waarop het beheer van regelgeving is geregeld;

  • korte rapportage met bevindingen en aanbevelingen;

  • persoonlijk gesprek met een nadere toelichting op de bevindingen / rapportage.

Waarom?

Met de kwaliteitscheck wordt in één oogopslag duidelijk waar de pijnpunten in uw regelingenbestand zitten. De rapportage geeft u handvaten om deze pijnpunten aan te pakken en waar nodig actie te ondernemen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, download onze flyer (pdf, 864KB), of neem contact met Bart-Jan Flos of Denise Wassink.
T: 024-344 6288
E: wettenbank@daadkracht.nl