Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Onderzoek

-

Onderzoek

Jack van der Goes (directeur Daadkracht Advies) heeft onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en meer specifiek social engineering bij Limburgse gemeenten ter afronding van zijn master Business Process Management & IT aan de Open Universiteit. Het onderzoek biedt inzicht in hoe gemeenten omgaan met de menselijke factor. Welke maatregelen leggen de gemeenten vast ter voorkoming en bestrijding van social engineering? Social engeneering zijn aanvallen op informatiesystemen door middel van manipulatie van medewerkers. 

Lees verder

Vier van de vijf raadsleden wijzen de plannen van het Kabinet Rutte af om te snijden in het aantal raadsleden. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Aan het onderzoek namen 2.480 raadsleden deel.

Lees verder

Raadsleden besteden meer tijd aan hun raadswerk, lezen meer stukken, vergaderen meer en ontvangen meer vergoeding voor hun raadswerk in vergelijking tot 2009. Bovendien vinden raadsleden van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners dat raadswerkzaamheden om een fulltime functie vragen. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.nu. Het onderzoek wordt zaterdag aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies tijdens het jaarcongres van Raadslid.nu.

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat 83% van de burgerjaarverslagen niet voldeed aan de minimale eisen. Het ontbreken van klanttevredenheidscijfers over de door de gemeente geleverde diensten en de kwaliteit van de participatieprocedures is hier de oorzaak van. Daadkracht heeft hiervoor een speciale vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst meet de tevredenheid van burgers over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie.

Lees verder

Op zaterdag 22 september 2012 heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies het derde Nationale Raadsledenonderzoek in ontvangst genomen, tijdens het jaarcongres van Raadslid.nu.

Daadkracht voert sinds 2007 het Nationaal Raadsledenonderzoek uit. Doel van het trendonderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding van gemeenteraadsleden te meten over de jaren heen door middel van een grootschalige webenquête.

Lees verder

Daadkracht voert in 2013 voor de tweede keer het Nationaal Statenledenonderzoek uit. Doel van het trendonderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding van Provinciale Statenleden te meten over de jaren heen door middel van een grootschalige webenquête.

Lees verder

Wilt u de meningen van uw burgers eenvoudig peilen? Maar u wilt geen stapels papieren en enveloppen naar uw burgers versturen? Dan is Burgeronderzoek.nl, een webdienst van Daadkracht, een goede oplossing voor u. Met Burgeronderzoek.nl maakt u in een handomdraai een compleet online onderzoek. Geheel in de huisstijl van uw organisatie en met uw eigen vragen. Via Burgeronderzoek.nl neemt u ieder onderzoek af zonder ook maar één postzegel te plakken!

Lees verder

Nieuwe Provinciale Statenleden die met hun eerste zittingsperiode bezig zijn besteden meer tijd aan persoonlijk contact met burgers dan Statenleden die al langere tijd meedraaien. Dat blijkt uit het Nationaal Statenledenonderzoek.nl 2010 uitgevoerd door bestuurskundig onderzoeksbureau Daadkracht Advies B.V. uit Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de tijdsbesteding, werkzaamheden en vergoedingen van Nederlandse Provinciale Statenleden in het jaar 2010. 210 Statenleden (van de 564) vulden hiervoor een uitgebreide webenquête in. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de respondenten representatief zijn voor de gehele populatie Statenleden in Nederland.
 

Lees verder