Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Advies

-

Advies

In 2015 wil de gemeente Schouwen-Duiveland uitgroeien tot het portaal voor de overheid. De gemeente heeft Daadkracht hiertoe gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van dienstverlening. Het onderzoek heeft betrekking op de kanalen telefoon en e-mail. Tevens wil de gemeente weten in welke fase van Antwoord© de gemeente zich bevindt.

Lees verder

De BAR-gemeenten vormen een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Een van de aandachtsgebieden die de gemeenten in de samenwerking op wil pakken is de ontwikkeling van de ICT. Uitgangspunt is dat de samenwerkende gemeenten in 2014 beschikken over één geïntegreerde ICT omgeving.

Lees verder

Daadkracht heeft de gemeente Geldermalsen ondersteund bij de aansluiting op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De gemeente voldoet nu aan de wettelijke verplichting en ontsluit al haar algemeen verbindende voorschriften via de CVDR.

Lees verder

Lees ook