Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Gemeenten, provincies en watersch...

-

Gemeenten, provincies en waterschappen rommelen met hun regelgeving

Gemeenten, provincies en waterschappen publiceren hun regelgeving in grote meerderheid (95%) niet volgens de wet. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door bestuurskundig onderzoeksbureau Daadkracht uit Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de beschikbaarheid, actualiteit en kwaliteit van regelgeving uit 2011 van gemeenten, provincies en waterschappen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn gemeenten, provincies en waterschappen vanaf 1 januari 2011 verplicht hun regelgeving te publiceren volgens een wettelijk vastgestelde landelijke standaard in de CVDR en daarmee op Overheid.nl. In totaal hebben 60 van de 455 gemeenten, provincies en waterschappen alle in januari tot en met november 2011 vastgestelde nieuwe, gewijzigde of ingetrokken verordeningen gepubliceerd in CVDR. Dat is 13% van de gemeenten, 17% van de provincies en 16% van de waterschappen. Dit betekent dat 87% niet (volledig) aan de wettelijke verplichting voldoet.

 

Grafiek beschikbaarheid regelgeving in de CVDR

 


Een groot deel (43%) van alle 5403 in die periode door gemeenten, provincies en waterschappen vastgestelde nieuwe, gewijzigde en ingetrokken verordeningen is niet gepubliceerd in de CVDR.


In totaal zijn 979 daadwerkelijk gepubliceerde verordeningen geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat 95% van de regelingen niet (volledig) correct is gepubliceerd in de CVDR conform de achterliggende standaard.

 

Onderzoeksleider Bart-Jan Flos zegt op basis van het onderzoek: “Daadkracht adviseert gemeenten, provincies en waterschappen het gehele proces om te komen tot regelgeving intern vast te leggen. Publicatie in de CVDR is daarbij een nieuw element dat overheden moeten opnemen in de planning & control cyclus. Het is nu wachten op een uitspraak van een rechter die het niet opnemen van regelgeving in de CVDR als onrechtmatig beoordeelt. Dat is een risico dat een overheidsorganisatie niet moet willen lopen”.


Over het onderzoek
Daadkracht kreeg vanuit haar ervaringen in de praktijk steeds meer aanwijzingen dat de regelgeving in de CVDR niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen die daarbij horen. Daadkracht heeft daarop besloten haar ruime ervaring in te zetten voor

  • een landelijk dekkend onderzoek naar de beschikbaarheid van regelgeving van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen in de CVDR;
  • een onderzoek naar de kwaliteit van de metadata van de regelgeving in de CVDR (onderdeel van de standaard) van alle provincies en waterschappen en steekproefsgewijs van een representatief aantal gemeenten.

 

Per 1 januari 2011 zijn alle decentrale overheden verplicht de op dat moment geldende regelgeving in de CVDR beschikbaar te hebben en daar te beheren. In het onderzoek is gekeken naar alle nieuwe regelingen in de periode januari 2011 tot en met november 2011.

 

De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, KOOP, het IPO (GBO Provincies), de VNG en de Unie van Waterschappen (Waterschapshuis).

 

Over Daadkracht
Daadkracht is een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau uit Nijmegen. Daadkracht Onderzoek staat voor goed en gedegen onderzoek voor en naar overheden, zowel in opdracht als op eigen initiatief. Daadkracht werkt voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.


Daadkracht is sinds de start in 2005 van de standaard voor decentrale regelgeving actief betrokken bij de ontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering daarvan in de praktijk. Daadkracht heeft ruime ervaring en inhoudelijke en technische kennis van de standaard en de CVDR. Door de jaren heen heeft Daadkracht meer dan vijftig decentrale overheden geadviseerd en ondersteund bij het inventariseren, digitaliseren, metadateren, consolideren en/of publiceren van regelgeving.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en/of toelichting kunt u terecht bij:
Daadkracht BV (024-3446288 of mailto:redactie@daadkracht.nl?subject=Onderzoek%20CVDR%202011)
drs. Bart-Jan Flos 06 2888 4511
drs. Erwin Snijder 06 28781567