Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Intranet 2.0

-

Intranet 2.0

Intranet 2.0 is een intranet waar elke medewerker aan deelneemt. Het intranet 2.0 biedt ruimte voor individuele medewerkers, afdelingen, teams en projecten. Het intranet 2.0 is gebaseerd op de uitgangspunten en principes van social media en personaliseert, activeert, biedt een kennisbron en verbetert uw bedrijfsvoering. Het is hiermee een onmisbare schakel in het nieuwe werken.

Lees verder

Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplekken, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007). Wat kan dit voor u betekenen?

Lees verder