Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Bekendmakingen

 • Home /
 • Bekendmakingen
-

Bekendmakingen

Burgers zijn geïnteresseerd in datgene wat in hun directe woonomgeving gebeurt en wat ze raakt. In de huidige omstandigheden moeten ze dit uit de krant vernemen. Vaak zijn ze dan te laat omdat ze de krant niet hebben gelezen of ontvangen. Zo betekent een sticker op de brievenbus, waarop staat dat ongeadresseerde post niet gewenst is, in de praktijk dat deze personen relevante bekendmakingen missen. Ook als een burger of bedrijf gaat verhuizen naar een andere gemeente willen ze op de hoogte zijn en blijven van alle ontwikkelingen in de nieuwe omgeving.

Internet heeft de mogelijkheid geïnteresseerde burgers en bedrijven tijdig en proactief te informeren over belangrijke ontwikkelingen in hun (toekomstige) omgeving. Tevens hebben zij zo de mogelijkheid om meer gedetailleerd de informatie te raadplegen. Dit leidt tot betere en tijdige informatievoorziening!

Wat zijn de voordelen voor burgers en bedrijven?

 • Eenvoudige raadpleging van relevante bekendmakingen op internet;
 • Mogelijkheid om proactief en gericht geattendeerd te worden op belangrijke ontwikkelingen die zich in de directe omgeving afspelen;
 • Doordat burgers en bedrijven tijdig zijn geïnformeerd kunnen ze ook tijdig gebruik maken van de mogelijkheden om inspraak te geven of bezwaar in te dienen;
 • Publicatie van bekendmakingen draagt bij aan de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen zich na publicatie van de bekendmaking eenvoudig van hun rechten bedienen.

 

Wat zijn de voordelen voor overheden?

 • Bekendmakingen zijn eenvoudig doorzoekbaar op uw eigen (gemeentelijke) website;
 • U kunt uw burgers en bedrijven op maat attenderen, bijvoorbeeld op postcodegebied;
 • U kunt desgewenst de bekendmakingen van de provincie, het waterschap en aangrenzende gemeenten ook op uw website ontsluiten;
 • Uw bekendmakingen worden ook getoond op www.overheid.nl;
 • U sluit aan op een toekomstvaste, landelijke standaard;
 • U kunt deze standaard interactief koppelen aan de standaard van de wettenbank.

Minimaal is noodzakelijk dat u alle wettelijk verplichte bekendmakingen van de eigen organisatie op internet publiceert, inclusief de publicatie van alle beschikkingen waarbij er sprake is van een mogelijk belang van derden (bijvoorbeeld de kap- en bouwvergunningen, etc.). Natuurlijk staat het u vrij, en is het voor uw burgers en bedrijven wenselijk, om alle bekendmakingen uit het huidige weekblad (zoals een wijziging in de tijden dat het huisafval wordt opgehaald of dat de openingstijden van het gemeentehuis zijn veranderd e.d.) in het project op te nemen. Dit is echter geen verplichting. Het is mogelijk aan de module bekendmakingen een elektronische nieuwsbrief te koppelen