Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Architectuur

  • Home /
  • Architectuur
-

Architectuur

De veranderingen in verwachtingen en wensen van inwoners en bedrijven stellen andere eisen aan de inrichting van uw bedrijfsarchitectuur. De gemeenten staan voor de uitdaging om van een activiteitengeoriënteerde organisatie over te gaan naar een procesgerichte organisatie en daar waar nodig zelfs naar een ketengerichte organisatie. Daadkracht adviseert u bij het bepalen van juiste inrichting.
Lees verder
De veranderingen in verwachtingen en wensen van inwoners en bedrijven stelt andere eisen aan de inrichting van uw informatievoorziening. Gemeenschappelijke afspraken over onder andere de uitwisseling, de opslag, en de semantiek van gegevens dienen gemaakt te worden. Daadkracht helpt u bij het maken van de juiste keuzes.
Lees verder
De veranderingen in verwachtingen en wensen van inwoners en bedrijven stelt andere eisen aan de inrichting uw technische infrastructuur. Want hoe richt ik de opslag van mijn gegevens en mijn netwerkarchitectuur in? Hoe zorg ik voor de juiste beschikbaarheid, de uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid en de integriteit van mijn gegevens? Daadkracht helpt u bij het maken van de juiste keuzes.
Lees verder