Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Zaakgericht werken

  • Home /
  • Zaakgericht werken
-

Zaakgericht werken

Wilt u uw zaakafhandeling digitaal? Gemeenten beschikken veelal over diverse technische oplossingen. Denk hierbij aan een klantregistratiesysteem, digitale formulieren, een zaaksysteem, een gegevensmagazijn, een broker en een documentmanagementsysteem. Prachtige oplossingen die het technisch mogelijk maken om aanvragen te registreren te monitoren en af te handelen en gegevens 24X7 beschikbaar te stellen.
Lees verder
Wilt u inzicht en garantie op de kwaliteit van uw zaakafhandeling? Zonder de juiste indicatoren kunt u niet bijsturen of garanties afgegeven. Daadkracht definieert samen met u de prestatie indicatoren per zaaktype en modelleert deze in het generieke zaakmodel.
Lees verder
Maakt uw gemeente al gebruik van een kwaliteitshandvest? Zijn binnen uw gemeente servicenormen opgesteld? Heeft u kwaliteit prestatie-indicatoren (KPI) per product, proces of zaak gedefinieerd? Daadkracht kan u ondersteunen bij zowel het opstellen als het implementeren van uw kwaliteitshandvest en servicenormen. Hiermee legt uw gemeente een basis voor kwaliteitsmanagement.
Lees verder