Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Uw zaakafhandeling digitaal

-

Uw zaakafhandeling digitaal

Wilt u uw zaakafhandeling digitaal? Gemeenten beschikken veelal over diverse technische oplossingen. Denk hierbij aan een klantregistratiesysteem, digitale formulieren, een zaaksysteem, een gegevensmagazijn, een broker en een documentmanagementsysteem. Prachtige oplossingen die het technisch mogelijk maken om aanvragen te registreren te monitoren en af te handelen en gegevens 24X7 beschikbaar te stellen.
Hoewel de techniek voorhanden is, moeten bij de inrichting van de techniek nog vele keuzes gemaakt worden:
 • hoe zorg ik nu voor een eenduidige afhandeling van (aan)vragen;
 • welke statusinformatie wil ik terugkoppelen en wanneer;
 • wanneer neem ik een (aan)vraag op als zaak en wanneer niet;
 • hoe verzorg ik de aansturing van het afhandelen van een zaak;
 • wie maak ik waar verantwoordelijk voor;
 • welke processen en afdelingen horen bij welke zaak en hoe maak ik dit inzichtelijk?
Allemaal fundamentele vragen die u moet beantwoorden om het zaakgericht en daarmee het klantgericht werken tot een succes te maken.
 
Daadkracht kan de fundamentele vragen met u beantwoorden en in samenwerking met uw ICT-partners de optimalisatie van uw bedrijfsarchitectuur borgen binnen de bestaande ICT-infrastructuur. Uitgangspunt hierbij is het volledig digitaliseren van uw meest voorkomende zaken. Wij volgen hierbij de inrichtingprincipes van de GEMMA.
 
Resultaat
Met de zaakmethodiek van Daadkracht Advies krijgt u inzicht in:
 • de samenhang van uw bedrijfsprocessen,
 • rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces,
 • management informatie voor het monitoren van u zaakafhandeling
 • een generiek beschrijving van uw zaakafhandeling
 • digitalisering van uw bedrijfsprocessen
Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanpak van Daadkracht neem dan contact op met ons via 024-3446288 of mail naar info@daadkracht.nl.