Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Gemeenschappelijke Voorziening vo...

  • Home /
  • Ons werk /
  • Nieuws /
  • Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties
-

Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) werkt aan de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Met deze voorziening kunnen decentrale overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekendmaken.

Bijeenkomsten
Vanaf juni 2011 benadert KOOP gemeenten, provincies en waterschappen met het voorstel voor de ontwikkeling van de GVOP. Ook organiseert KOOP diverse bijeenkomsten waar decentrale overheden nader geïnformeerd kunnen worden over de nieuwe voorziening. De bijeenkomst voor het noorden van het land is reeds geweest. In augustus en september volgen bijeenkomsten voor het midden en zuiden van Nederland.


Elektronisch bekendmaken
De GVOP is het systeem voor de elektronische bekendmaking van regelingen van decentrale overheden. Bekendmaken is de handeling die verricht moet worden om te zorgen dat een regeling in werking treedt. Volgens de wet moet elektronische bekendmaking aan zware eisen voldoen. Plaatsing op een website is niet voldoende, tot nu toe kunnen alleen het Staatsblad en de Staatscourant aan de eisen voldoen. Dit gaat binnenkort veranderen met de GVOP.


Het elektronisch bekendmaken via de GVOP geldt in beginsel alleen voor regelgeving. Het gaat nadrukkelijk niet om bekendmakingen rondom bijvoorbeeld bouw- of sloopvergunningen.


Mogelijk besparen op advertentiekosten
Door middel van de GVOP kunnen de deelnemende overheidsorganisaties hun formele publicatieblad (zoals beschreven in de Wet Elektronisch Bekendmaking) digitaal uitgeven en daardoor mogelijk besparen op de kosten van de bekendmaking in lokale en regionale media. Deze besparing blijft overigens beperkt tot besparingen op de bekendmaking van regelingen. Voor de bekendmaking van overige zaken (zoals eerder beschreven de bouwvergunning) verandert er vooralsnog niets.


Voor overheidsorganisaties die gebruik maken van een eigen papieren Publicatieblad (bijvoorbeeld Gemeenteblad of Provincieblad) is dit geen besparing, maar vooral een andere wijze van werken. Genoemde besparing is overigens ook te behalen door te gaan werken met een papieren publicatieblad dat bij de overheidsorganisatie ter inzage ligt. Het is echter de vraag of overheidsorganisaties die nog geen eigen publicatieblad hebben nu nog aan een papieren versie zouden moeten beginnen in de wetenschap dat de elektronische variant eraan zit te komen.


Uitbreiding op CVDR
De GVOP is een uitbreiding op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Sinds 1 januari 2011 is het voor decentrale overheden verplicht geconsolideerde teksten van regelingen beschikbaar te stellen via de CVDR. Het ligt voor de hand om de CVDR ook te gebruiken voor het bekendmaken van regelingen. Bij een bekendmaking moet namelijk ook de tekst van een regeling beschikbaar zijn. Bovendien werken decentrale overheden al met de CVDR waardoor het bekendmaken in hetzelfde systeem de voorkeur verdient.


Voor meer informatie neem contact op het Wettenbank team van Daadkracht via (024) 344 6288 of wettenbank@daadkracht.nl.