Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - De WABO digitaal

-

De WABO digitaal

Uit recent onderzoek van Daadkracht Advies blijkt dat veel gemeenten vergunning slechts deels digitaal afhandelen. Door vast te houden aan (deels) analoge verwerking van vergunningaanvragen, duurt de afhandeling van vergunningen onnodig lang en maken gemeenten hoge kosten. 

Onderzoek
In het najaar van 2011 heeft Daadkracht Advies onderzoek gedaan naar de inrichting en tijdsbesteding van afdelingen die zich bezighouden met het verstrekken van vergunningen bij gemeenten. Er bestaat een grote verscheidenheid in de manier van afhandelen en de mate waarin de afhandeling digitaal plaatsvindt. Opvallend hierbij is het grote verschil in tijdsbesteding per vergunningaanvraag. Uit het onderzoek blijkt dat een verdere digitalisering een flinke tijdsbesparing oplevert bij de afhandeling van vergunningaanvragen. De doorlooptijd verkort enorm doordat het mogelijk is om gelijktijdig verschillende onderdelen van één vergunning te behandelen.

 

Digitaal proces
Het afgelopen jaar heeft Daadkracht Advies bijgedragen aan digitalisering van het team Vergunningen bij de gemeente Horst aan de Maas. Behalve de uiteindelijke handtekening vindt de afhandeling van omgevingsvergunningen nu volledig digitaal plaats. De volgende fase is het gebruik van een digitale handtekening.

Waar in de gemeente Horst aan de Maas voorheen het team vergunningen verantwoordelijk was voor de eerste intake van aanvragen, is deze taak nu overgeheveld naar de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Met behulp van een koppeling tussen de vergunningenapplicatie Squit XO en Corsa DMS is het mogelijk alle documenten behorende bij een aanvraag digitaal te raadplegen. Om het digitale proces te ondersteunen maakt de gemeente daarnaast gebruik van de applicatie Bluebeam®PDF Revu®. Hiermee is het mogelijk om tekeningen en documenten digitaal van aantekeningen te voorzien. De afdeling DIV zorgt na afhandeling van de vergunningaanvraag voor een correcte archivering van het dossier.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek of over de digitalisering van uw processen rondom vergunningverlening kunt u contact opnemen met Thomas Vossen via 024 – 344 6288, of stuur een e-mail naar t.vossen@daadkracht.nl.