Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Nieuws

-

Nieuws

Raadsleden besteden meer tijd aan hun raadswerk, lezen meer stukken, vergaderen meer en ontvangen meer vergoeding voor hun raadswerk in vergelijking tot 2009. Bovendien vinden raadsleden van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners dat raadswerkzaamheden om een fulltime functie vragen. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.nu. Het onderzoek wordt zaterdag aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies tijdens het jaarcongres van Raadslid.nu.

Lees verder

Vier van de vijf raadsleden wijzen de plannen van het Kabinet Rutte af om te snijden in het aantal raadsleden. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Aan het onderzoek namen 2.480 raadsleden deel.

Lees verder

Jack van der Goes (directeur Daadkracht Advies) heeft onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en meer specifiek social engineering bij Limburgse gemeenten ter afronding van zijn master Business Process Management & IT aan de Open Universiteit. Het onderzoek biedt inzicht in hoe gemeenten omgaan met de menselijke factor. Welke maatregelen leggen de gemeenten vast ter voorkoming en bestrijding van social engineering? Social engeneering zijn aanvallen op informatiesystemen door middel van manipulatie van medewerkers. 

Lees verder

In 2015 wil de gemeente Schouwen-Duiveland uitgroeien tot het portaal voor de overheid. De gemeente heeft Daadkracht hiertoe gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van dienstverlening. Het onderzoek heeft betrekking op de kanalen telefoon en e-mail. Tevens wil de gemeente weten in welke fase van Antwoord© de gemeente zich bevindt.

Lees verder

De BAR-gemeenten vormen een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Een van de aandachtsgebieden die de gemeenten in de samenwerking op wil pakken is de ontwikkeling van de ICT. Uitgangspunt is dat de samenwerkende gemeenten in 2014 beschikken over één geïntegreerde ICT omgeving.

Lees verder

Daadkracht heeft de gemeente Geldermalsen ondersteund bij de aansluiting op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De gemeente voldoet nu aan de wettelijke verplichting en ontsluit al haar algemeen verbindende voorschriften via de CVDR.

Lees verder

Heeft u het beheer van uw decentrale regelgeving geborgd in uw organisatie? Onderstaande 10 gouden regels voor het beheer van lokale regelgeving in de CVDR geven uw organisatie een handig beknopt overzicht van wat er volgens Daadkracht bij het beheer komt kijken.

Lees verder

Het is voortaan mogelijk voor de inwoners van Horst aan de Maas om tien producten en diensten volledig digitaal te verkrijgen. Hiermee is een volgende forse stap gezet in de richting van het verbeteren van de digitale dienstverlening. Met behulp van DigiD worden automatisch alle persoonsgebonden gegevens ingevuld, waardoor het aanvragen extra snel gaat. Landelijke cijfers geven aan dat gemiddeld 15 procent bespaard wordt op de doorlooptijden in een digitaal proces.

Lees verder

De gemeente Rozendaal is net als andere lokale overheden druk bezig met de afhandeling van de eerste omgevingsvergunningen. Een nieuwe vergunning die aardig wat veranderingen met zich mee brengt. Om een kostbare investering in een nieuwe applicatie te voorkomen kiest Rozendaal voor een pragmatische oplossing!

Lees verder

Daadkracht voert in 2013 voor de tweede keer het Nationaal Statenledenonderzoek uit. Doel van het trendonderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding van Provinciale Statenleden te meten over de jaren heen door middel van een grootschalige webenquête.

Lees verder