Democratie

Met raad
en daad
bijstaan

Ons land is een constitutionele monarchie, waarbij in onze Grondwet is vastgelegd dat we ons middels democratische beginselen laten vertegenwoordigen. Per volksvertegenwoordiging mogen we elke vier jaar een stem uitbrengen. Zou het begrip democratie hier moeten stoppen?

Volgens ons is dit slechts het startpunt van democratie. Want hoe gaat een lokale overheid om met democratie? Hoe zorgen we dat inwoners betrokken worden bij beleidsontwikkeling? Hoe gaan we om met burgerinitiatieven? Hoe zorgen we dat al onze producten en diensten laagdrempelig worden aangeboden? Democratie draait om inclusie; erbij horen, het voorkomen van (digitale) uitsluiting en gelijkwaardige behandeling.

Dienstverlening aan inwoners, organisaties en ketenpartners is een primaire taak van de overheid. Het is tevens de meest zichtbare taak voor inwoners. Gemeenten leveren een breed scala aan producten, variërend van een paspoort of rijbewijs tot het verstrekken van een lokale subsidie.

Een duidelijke visie en strategie op het gebied van dienstverlening is daarvoor essentieel. Hoe zorg je dat je precies weet wie je doelgroep is? Hoe bepaal je via welke kanalen je je diensten aanbiedt? En hoe zorg je dat je uiteindelijk al je producten ook digitaal kan aanbieden?

Waar kunnen we je bij helpen?

Sample Heading

Vertaling van vragen en opdrachten naar een concrete visie

Sample Heading

Advies over de invulling van de visie op dienstverlening, rekening houdend met democratie en inclusie

Sample Heading

Projectleiding en -begeleiding op het gebied van nieuwe democratie

Sample Heading

Advies en ondersteuning inzake bedrijfsvoering, dienstverleningsstrategie en visie

Sample Heading

Ondersteuning bij de implementatie van zaak- en procesgericht werken

Sample Heading

Projectleiding bij de verbetering van digitale dienstverlening

Kracht
voor de
overheid

Democratie

Om te voorkomen dat de ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening leiden tot digitale uitsluiting van bepaalde groepen en om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van veiligheid, gelijkheid en democratie, is het belangrijk om hier als lokale overheid bewust mee bezig te zijn. Daadkracht is op de hoogte van de meest effectieve methoden en kan uw doelstellingen op het gebied van democratie omzetten in concrete projecten die passen bij uw gemeente.

Wij zetten ons in op verschillende niveaus om het democratisch fundament van organisaties te versterken. Zo helpen we bij het invullen van de organisatievisie op dienstverlening, waarbij we extra aandacht besteden aan democratie en inclusie. We zorgen voor de vertaling van vragen en opdrachten naar een visie en doel van de organisatie. Onze ervaring leert dat de ontwikkeling en projecten veel eenvoudiger verlopen zodra de visie van de organisatie helder is geformuleerd.

Op tactisch niveau leveren wij advies en projectleiding die de principes van de Digitale Agenda kennen, uitdragen en de vertaling kunnen maken naar concrete projecten op het gebied van nieuwe democratie. Ook leveren wij ervaren adviseurs die open staan voor nieuwe initiatieven en projecten aangaande democratie.

Democratie is en blijft een abstract begrip en het is een grote uitdaging om dit om te zetten naar concrete trajecten. Wij zien in gemeenteland veel lokale initiatieven en draaien graag mee in gemeenten die als ‘proeftuin’ fungeren of meedraaien in ‘right to challenge’.

Dienstverlening aan inwoners

Als gemeente lever je producten en diensten om invulling te geven aan de publieke taak en om een maatschappelijke meerwaarde te bieden. Hierbij is het belangrijk om bedrijfsvoering en dienstverlening op elkaar af te stemmen. Door de ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening ontstaan er steeds meer vragen over de inrichting van dienstverlening en de besturing hiervan.

Vragen als: ‘Hoe omschrijf ik mijn product en de functie die het vervult?’ ‘Hoe leveren wij dit product of deze dienst?’ ‘Hoe gaan we om met de uitdaging om onze producten digitaal aan te bieden, te verwerken en archiveren?’, zijn veel gehoord. Wetende dat de gemeente ruim 1.000 producten aanbiedt, is het lastig om antwoorden te formuleren op deze en vele andere vragen.

Daadkracht levert advies over het structureren van producten op verschillende niveaus. Allereerst is het van belang dat voor het leveren van producten en diensten de bedrijfsvoering op orde is. Wij bieden hierin ondersteuning door middel van het opstellen van een dienstverleningsstrategie die aansluit bij de visie van de organisatie.

De werking van gemeenteorganisaties is iets waar wij ons dagelijks mee bezig houden. We hebben ruime ervaring met gemeentelijke PDC’s en we denken op zowel strategisch als tactisch niveau na over de levering van producten en diensten. Hierbij houden we rekening met wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, procesoptimalisatie en archivering.

Daarnaast leveren we informatieadvies in zowel project- als beheercontext. Ook ondersteunen we in standaardisering van dienstverleningsprincipes, bijvoorbeeld voor content van de e-formulieren op de website van de organisatie. Hierbij streven we naar een organisatiebreed gedeelde en generieke werkwijze.

Tot slot ondersteunen we bij de implementatie van zaak- en procesgericht werken. Denk daarbij aan het inrichten van processen, technische zaaktypen, e-formulieren, documentsjablonen et cetera. Uiteraard maken we daarbij slim gebruik van de gemeentelijke dienstverleningsstrategie en opgestelde standaarden en uitgangspunten. Aanvullend ondersteunen we met projectleiding voor het verbeteren van de (digitale) dienstverlening.

Onze adviseurs

  • Bouwen dagelijks aan een nieuwe overheid
  • Zijn specialist op het gebied van de invoering van zaakgericht werken
  • Zijn gecertificeerd
  • Zijn leuke mensen om mee te werken

Daadkracht
helpt

Daadkracht ondersteunt lokale overheden bij vraagstukken over bedrijfsvoering, informatiehuishouding en dienstverlening. De adviseurs van Daadkracht zijn specialist in het optimaliseren van processen, het invoeren van zaakgericht werken, privacyvraagstukken, informatiearchitecturen en informatiebeveiliging.

“DOOR DE DESKUNDIGHEID
VAN DAADKRACHT WISTEN
ZE PRECIES WAAR WIJ
ONDERSTEUNING NODIG HADDEN.”

– Barry Raymakers, gemeente Delft

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075T, 6546 BB Nijmegen