Advies en begeleiding bij implementatie van de Wep

Kennis
geeft
kracht

De Wet elektronische publicaties (Wep) treedt op 1 juli 2021 in werking. Vanaf die datum dien je alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen via DROP in de elektronische publicatiebladen op officielebekendmakingen.nl te publiceren.

Vanaf 1 juli 2022 geldt de aanvullende verplichting om alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl beschikbaar te stellen én om stukken elektronisch ter inzage te leggen.

Bij het implementeren van de Wep komt veel kijken. Beleidsregels en kennisgevingen, wat kan, mag en moet allemaal? Hoe groot de impact daadwerkelijk is, is afhankelijk van wat je als organisatie nu al doet. Een impactanalyse geeft je organisatie de antwoorden.

De impactanalyse leidt tot een concreet plan van aanpak, inclusief ambities, tijdlijn en mijlpalen. Daadkracht helpt je op weg! Wij zorgen voor duidelijkheid, overzicht en praktische stappen om de implementatie van de Wep in je organisatie door te voeren. Bekijk en download onze visualisatie over de Wep (3,7 MB), waarmee je in één oogopslag ziet wat de verplichtingen zijn en wat wij kunnen betekenen.

Impactanalyse Wet elektronische publicaties

Sample Heading

Vooronderzoek: we brengen in beeld waar je organisatie op dit moment staat.

Sample Heading

Interactieve sessie(s): we verzamelen input voor de ambitie, tijdlijn, lopende processen en wensen.

Sample Heading

Bepalen ambitie: we bespreken alle mogelijkheden en de impact van de wetswijzigingen op de ambitie van de organisatie.

Sample Heading

Tijdlijn en mijlpalen: gezamenlijk bepalen we de tijdlijn en tussentijdse mijlpalen zodat de organisatie de Wep tijdig implementeert.

“Goede  voorbereiding is het halve werk”

Een concreet plan van aanpak voor de implementatie van de Wep, en dan?

Met het plan van aanpak kan de organisatie zelf of samen met ons aan de slag met de volgende projecten:

  • Kennisgevingen: we richten het proces rondom kennisgevingen zo in dat alles op de juiste wijze bekendgemaakt wordt. Een gestroomlijnd proces is van belang om de kwaliteit van de bekendmakingen te kunnen waarborgen. Hiermee kunnen we risico’s op ontbrekende of verkeerde publicaties beperken. In het proces is onder andere nadrukkelijk aandacht voor het borgen van het beheer; welke collega is waarvoor verantwoordelijk? Daarnaast richten we de organisatie in op de elektronische terinzagelegging.
  • Beleidsregels: we gaan het proces inrichten zodat alle nieuwe beleidsregels op de juiste manier opgemaakt en bekendgemaakt worden. Daarnaast zorgen we voor de inventarisatie van alle geldende beleidsregels en ontsluiten we deze via overheid.nl.
  • Website: er zijn diverse mogelijkheden om publicatiebladen, regel- en kennisgevingen op de eigen website te tonen, zonder dat dit leidt tot dubbel beheer. Gezamenlijk kiezen we een methode die past bij de wensen van de organisatie en de inwoners.
  • Gemeenschappelijke regelingen: grip houden op het correct en tijdig bekendmaken van en door de gemeenschappelijke regelingen waarin de organisatie participeert? Of alleen geïnformeerd worden als er problemen zijn? In overleg met de gemeenschappelijke regelingen leggen we alle afspraken vast.

Wij maken de implementatie van de Wep graag zo concreet en overzichtelijk mogelijk. Ga je met ons die uitdaging aan?

Daadkracht
helpt

Daadkracht Bekendmaken is marktleider elektronisch publiceren van regelgeving, mededelingen en kennisgevingen volgens de Bekendmakingswet. Daadkracht ondersteunt met advies, training en invoerdiensten.

“De mensen van Daadkracht waren gedurende het hele traject heel duidelijk, volledig en hulpvaardig.

– Barbara Hooijmaijers, gemeente Oisterwijk

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075T, 6546 BB Nijmegen