Gemeente Venray – Van activiteitgerichte werkwijze naar procesgerichte werkwijze

Met raad
en daad
bijstaan

Anne Hendriks

Hoe kan de omslag van een activiteitgerichte werkwijze naar een procesgerichte werkwijze gerealiseerd worden? Een dergelijk programma raakt de gehele gemeente, draagvlak is daarom belangrijk. Bij de gemeente Venray is eerder een zaaksysteem geïmplementeerd, hierbij zijn niet de beoogde doelstellingen behaald. Ik ben Anne Hendriks en ik ben als procesconsultant vanuit Daadkracht betrokken bij dit project.

Een onderdeel van het programma is het uitvragen en inzichtelijk maken van de processen, waar ik als procesadviseur in heb ondersteund. Ik borg landelijke kaders, modellen en in het bijzonder een generiek zaakproces. Ook heb ik de verbinding gezocht tussen verschillende disciplines. Het is niet alleen belangrijk dat het proces goed is ingericht, maar ook dat de archieftermijn klopt en de applicatie naar behoren werkt. De analyse van processen en zaaktypen heeft ervoor gezorgd dat er een overzicht van alle zaaktypen en afhandelende taakspecifieke applicaties is.

“De ambitieuze naam van Daadkracht wordt ook werkelijk in de praktijk waargemaakt”.

– Luuk Vos, gemeente Woudenberg

Contact

024 3446288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075T, 6546 BB Nijmegen