Training Wet open overheid

Kennis
geeft
kracht

Heb jij er de kracht voor?

1. Kennissessie Wet open overheid

De Wet open overheid is al een tijdje in werking getreden maar nog volop in beweging. Alhoewel de passieve openbaarmaking (Woo-verzoeken) al geruime tijd loopt, is er nog een hoop onzekerheid met betrekking tot de actieve openbaarmaking bij overheden.

Wij bieden met onze kennissessie een inkijkje in de verplichtingen die vanuit de wet zijn gesteld. Daarnaast nemen we de belangrijkste randvoorwaarden voor anonimiseren en publiceren onder de loep. We nemen je in de training mee in een algemene implementatiestrategie om uw organisatie Woo-proof te maken. Ook denken we graag mee met relevante obstakels in jouw organisatie!

Leerdoelen Kennissessie:

 • Begrip krijgen van de verplichtingen van de Wet open overheid.
 • Handvatten ontwikkelen voor een implementatiestrategie van de wet.
 • In staat zijn om de vervolgstappen voor de implementatie op te starten.

2. Training lakken vanuit de Wet open overheid

Een belangrijk onderdeel van de inwerkingtreding van de Wet open overheid is het publiceren van informatie. Deze informatie is zelden één op één te publiceren zonder dat er informatie ‘gelakt’ moet worden. Het lakken van informatie gebeurt op grond van de uitzonderingen, zoals beschreven in onder andere hoofdstuk 5 van de wet.

Maar hoe zorg je dat jouw organisatie zich bewust is van de randvoorwaarden en risico’s van anonimiseren (niet herleidbaar maken) en lakken op basis van andere uitzonderingsgronden? Wat staat er in de uitzonderingsgronden en welke wettelijke kaders zijn nog meer relevant? Aan de hand van voorbeelden stomen we in deze training jouw organisatie klaar om de rollen en verantwoordelijkheden van anonimiseren te beleggen in de organisatie.

Leerdoelen Training anonimiseren vanuit de Wet open overheid:

 • Kennis nemen van de definitie, het belang en de scope van anonimiseren.
 • Kennis nemen van relevante wettelijke kaders.
 • Verdiepende kennis ontwikkelen over anonimiseren bij het passief en actief openbaar maken binnen de Woo.
 • Oefenen met uitzonderingsgronden aan de hand van specifieke voorbeelden.

Een aanvraag voor een training doen of een offerte opvragen:

Neem contact op

In het kort

Data & tijden
Deze trainingen zijn op aanvraag beschikbaar. Vul bij interesse onderstaand contactformulier in. Geef hierin aan in welke training je interesse hebt, vanuit welke organisatie je de training volgt en voor hoeveel personen de training bedoeld is.

Een aanvraag doen of een offerte opvragen? Neem contact op

Doelgroep(en)
De doelgroepen voor deze trainingen betreffen:

 • (Beoogd) Projectleiders/ -Coördinatoren Wet open overheid
 • Informatiemanagers/ -adviseurs
 • Juridisch adviseurs
 • Informatiebeheerders/ DIV/ Recordmanagement
 • Ambtelijk opdrachtgevers Wet open overheid

Kosten
Je kan een offerte aanvragen via het contactformulier.

Afronding
Certificaat ter bewijs van deelname.

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen