Wet open overheid

Met raad
en daad
bijstaan

Daadkracht ondersteunt overheden bij alle uitdagingen van de Wet open overheid. Met onze kennis en ervaring ondersteunen en ontzorgen we bij actieve én passieve openbaarmaking. Lees op deze pagina hoe wij onze kennis met jouw organisatie delen.

Het politieke klimaat verandert. Ingrijpende rapporten over bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, Gronings gas en stikstofuitstoot zetten de verhoudingen tussen burgers en de overheid op scherp. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak van meer transparantie vanuit de overheid. Overheidsinformatie moet voor íedereen toegankelijk zijn, het liefst zoveel mogelijk digitaal. De Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking trad, maakt toegang tot publieke informatie een recht van burgers.

Aan de Woo ligt een belangrijk recht ten grondslag. Iedereen heeft namelijk recht op toegang tot publieke informatie. Dit betekent dat de overheid transparant moet zijn over haar handelen. De Woo faciliteert dit recht en biedt een betere informatiepositie voor burgers en bedrijven. Hoe staat de implementatie van de Wet open overheid ervoor in uw organisatie? Heeft uw organisatie grip op haar informatiehuishouding? Op welk platform gaat uw organisatie documenten actief publiceren? Is uw organisatie al aangesloten op de Woo-index? En hoe gaat ze haar documenten anonimiseren? Wij helpen graag bij deze, en andere vragen.

Benieuwd naar ons team aan Woo-specialisten? Bekijk ze allemaal hier.

“Bij de implementatie van de Wet open overheid is er met Daadkracht sprake van symbiose en goed samenspel.”

Adri Hoogvliet, domeinmanager Bedrijfsvoering bij de gemeente Rijswijk

Wat kunnen we voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen