Wet open overheid

Wijze raad
is halve
daad

Het politieke klimaat verandert. Ingrijpende rapporten over bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, Gronings gas en stikstofuitstoot zetten de verhoudingen tussen burgers en de overheid op scherp. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak van meer transparantie bij de overheid. Overheidsinformatie moet voor íedereen toegankelijk zijn, het liefst zoveel mogelijk digitaal. De Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking trad, maakt toegang tot publieke informatie een recht van burgers. 

Aan de Woo ligt een belangrijk recht ten grondslag. Iedereen heeft namelijk recht op toegang tot publieke informatie. Dit betekent dat de overheid transparant moet zijn over haar handelen. De Woo faciliteert dit recht en biedt een betere informatiepositie voor burgers en bedrijven. Hoe staat de implementatie van de Wet open overheid ervoor in uw organisatie? Heeft uw organisatie grip op haar informatiehuishouding? Op welk platform gaat uw organisatie documenten actief publiceren? Is uw organisatie al aangesloten op de Woo-index? En hoe gaat ze haar documenten anonimiseren? Wij helpen graag bij deze en andere vragen.

De woo in het kort

De Woo brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor overheidsorganisaties. De grootste uitdagingen:

Sample Heading

Actieve openbaarmaking
Iedere overheidsorganisatie publiceert documenten uit zeventien informatiecategorieën binnen 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld of ontvangen. Niet alle informatiecategorieën zijn voor elke organisatie van toepassing. Voor gemeenten zijn dit er bijvoorbeeld elf. Organisaties sluiten vervolgens aan op de Woo-index. In deze verwijsindex vinden inwoners en bedrijven alle Woo-informatie van een organisatie, inclusief de links naar de plek waar de gepubliceerde documenten beschikbaar zijn.  De komende jaren zal deze verplichting gefaseerd in werking treden.

Sample Heading

Informatie huishouding op orde
Iedere overheidsorganisatie heeft haar informatiehuishouding op orde en bewaart documenten in goede, geordende en toegankelijke staat. Beschikking hebben over een e-depotvoorziening, een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem zijn hier onderdeel van. Maar denk ook aan het archiveren van e-mail en tekstberichten.

Kracht
is niets
anders
dan
evenwicht

Wat kan Daadkracht betekenen voor jouw organisatie?

Daadkracht ondersteunt overheidsorganisaties door heel Nederland in verschillende implementatietrajecten zoals de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Ons Woo-team met gespecialiseerde adviseurs heeft ruime ervaring met trajecten bij diverse overheidsorganisaties. Wij onderscheiden 2 fasen in de implementatie. 

Fase 1: Foto van de huidige situatie
Om een passend implementatietraject te ontwikkelen is het belangrijk om de startpositie van uw organisatie duidelijk in beeld te brengen. Een van onze Woo-adviseurs maakt samen met u een ‘foto’ van de huidige situatie. Dat betekent concreet: 

  • In gesprek met inhoudsdeskundigen van uw organisatie brengen we realistische doelen en ambities in kaart. Hiermee schetsen we gezamenlijk de gewenste situatie voor de implementatie. 
  • Onze adviseurs voeren samen met uw inhoudsdeskundigen een nulmeting uit om een impactanalyse op te stellen. Uw organisatie krijgt een volledig overzicht van waar de organisatie nu staat, waar informatieobjecten zich bevinden en welke impact de Woo heeft op de informatiehuishouding van uw organisatie.  
  • We brengen de implementatiestappen in beeld die de organisatie van de huidige situatie naar haar gewenste situatie brengen.  

Fase 2: Uitvoering
Het doel is vastgesteld, de route bepaald en nu rest er nog één taak. Uw organisatie inrichten op de Woo. Onze adviseurs ondersteunen hierbij met bestuurskundige expertise en ervaring:   

  • Alle processen die raken aan de Woo nemen we onder de loep. Waar nodig richten we processen (opnieuw) in zodat ze voldoen aan de eisen van de wet. Woo by design!  
  • Samen brengen we in kaart hoe de organisatie het anonimiseren & publiceren van documenten borgt. We adviseren welke werkwijzen en eventuele anonimiseringstools hier het meest geschikt voor zijn. Een generiek publicatiemodel kan hierbij helpen.

In verandertrajecten ligt veel nadruk op de inhoud. Minstens zo belangrijk is het menselijke aspect. U en uw collega’s zijn namelijk degenen die dagelijks te maken krijgen met de Woo. We verzorgen interactieve sessies omtrent bewustwording en gaan in gesprek met medewerkers. We nemen ze hierin stap voor stap mee in de implementatie en onderbouwen het belang van de veranderingen. 

De Daadkracht Lakservice

De lakservice van Daadkracht ontzorgt organisaties bij het lakken van een Woo-verzoek.  Want, Woo-verzoeken kunnen grote, ingewikkelde en tijdrovende processen zijn. Middels een unieke service anonimiseren we documenten en lakken we op basis van de uitzonderingsgronden van de Woo om zo de druk bij jouw organisatie te verminderen. We blijven hierbij in nauw contact met jouw organisatie over het gedane werk en de behoefte van jouw organisatie. Ons team van Woo-specialisten staat voor je klaar!

Kunnen we je verder helpen? Kijk snel op deze pagina voor meer informatie!

Daadkracht staat voor kwaliteit

  • Onze specialisten zijn dagelijks bezig met Woo implementatietrajecten door heel Nederland. Met die praktijkinzichten verbeteren we continu onze aanpak voor volgende implementaties. Ook wij willen onszelf blijven verbeteren! 
  • Kennisdeling staat centraal binnen Daadkracht. Ons Woo expertiseteam wisselt structureel kennis en ervaringen uit door middel van intervisies en kennissessies. Deze passen we toe bij de implementatie van uw organisatie.  
  • Al onze implementaties baseren we op gedegen onderzoek. Vanuit een probleemstelling ontwikkelen we onderzoekmatig de implementatiestappen die het best bij uw organisatie passen.  

We zorgen voor een bij uw organisatie passende en verantwoorde implementatie. Dit betekent concreet dat we uw situatie gedegen onderzoeken voordat we aan de slag gaan. We nemen de organisatie vervolgens stap voor stap mee in de implementatie. Medewerkers kunnen nieuwe processen en werkwijzen geleidelijk eigen maken.  

“Voor elke verandering in de wereld is er kracht nodig.”

Erwin Snijder, Adviseur/ Oprichter Daadkracht

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen