Implementatieservice Wet open overheid

Wijze raad
is halve
daad

De impact van de Wet open overheid op jouw organisatie

Na de invoering van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 zijn steeds meer overheden begonnen met de voorbereiding op de nieuwe verplichtingen. Maar wat betekent deze wet nu precies voor jouw organisatie? Moet iedereen ermee aan de slag, of geldt de Woo slechts voor een deel van jouw organisatie? Terwijl de wet nog in ontwikkeling is, worden de contouren van de impact steeds duidelijker.  

Bij Daadkracht ondersteunen we organisaties bij de implementatie van de Woo. We helpen je in kaart te brengen welke impact de wet heeft en welke implementatiestappen passend zijn voor jouw organisatie. Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld alle randvoorwaarden om informatie te vinden, te lakken en te publiceren? Vervolgens zorgen we samen voor de juiste afhandeling van Woo-verzoeken en actieve openbaarmaking. Op deze pagina lees je meer over onze aanpak!

De Wet open overheid in het kort

De Woo brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor overheidsorganisaties. De grootste uitdagingen zijn: 

Sample Heading

Actieve openbaarmaking
Overheidsinstanties moeten actief informatie openbaar maken, vallend onder 17 informatiecategorieën. Dit moeten zij binnen 14 dagen publiceren nadat ze zijn vastgesteld of ontvangen. Niet alle categorieën zijn voor elke organisatie van toepassing. Gemeenten moeten bijvoorbeeld 15 categorieën publiceren. Organisaties sluiten aan op de Woo-index, een verwijsindex waar inwoners en bedrijven alle Woo-informatie van een organisatie kunnen vinden. Daarnaast vinden zij er links naar de gepubliceerde documenten. Deze verplichting zal de komende jaren gefaseerd in werking treden.  

Sample Heading

Informatie huishouding op orde
Elke overheidsorganisatie moet haar informatiehuishouding op orde hebben en documenten op een geordende en toegankelijke manier bewaren. Dit omvat een e-depotvoorziening, een informatiebeheerplan en een kwaliteitssysteem, maar ook het archiveren van e-mails en tekstberichten.

Kracht
is niets
anders
dan
evenwicht

De implementatieservice Wet open overheid van Daadkracht

Daadkracht ondersteunt overheidsorganisaties door heel Nederland met implementatietrajecten zoals de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Ons Woo-team, bestaande uit gespecialiseerde adviseurs, heeft ruime ervaring met trajecten bij diverse overheidsorganisaties. We onderscheiden twee fasen in de implementatie: 

Fase 1: Foto van de huidige situatie
Om een passend implementatietraject te ontwikkelen, is het belangrijk om de startpositie van jouw organisatie duidelijk in beeld te brengen. Een van onze Woo-adviseurs maakt samen met jou een ‘foto’ van de huidige situatie: 

  • In gesprek met inhoudsdeskundigen van jouw organisatie brengen we realistische doelen en ambities in kaart en schetsen we gezamenlijk de gewenste situatie voor de implementatie; 
  • We voeren een nulmeting uit om een impactanalyse op te stellen. Jouw organisatie krijgt een volledig overzicht van de huidige situatie, de locatie van informatieobjecten en de impact van de Woo op de informatiehuishouding; 
  • We brengen de implementatiestappen in beeld die de organisatie van de huidige situatie naar de gewenste situatie brengen. 

Fase 2: Uitvoering
Met het doel vastgesteld en de route bepaald, richten we jouw organisatie in op de Woo. Onze adviseurs ondersteunen met bestuurskundige expertise en ervaring: 

  • Alle processen die raken aan de Woo worden onder de loep genomen en waar nodig opnieuw ingericht zodat ze voldoen aan de eisen van de wet. De Woo op maat! 
  • We brengen in kaart hoe de organisatie het anonimiseren, lakken en publiceren van documenten borgt en adviseren over geschikte werkwijzen en anonimiseringstools; 
  • In verandertrajecten ligt veel nadruk op de inhoud, maar minstens zo belangrijk is het menselijke aspect. We verzorgen interactieve sessies omtrent bewustwording en gaan in gesprek met medewerkers. Stap voor stap nemen we ze mee in de implementatie en onderbouwen we het belang van de veranderingen.  

De Daadkracht Lakservice

De lakservice van Daadkracht ontzorgt organisaties bij het lakken van Woo-verzoeken. Woo-verzoeken kunnen grote, ingewikkelde en tijdrovende processen zijn. Onze unieke service anonimiseert documenten en lakt deze op basis van de uitzonderingsgronden van de Woo, waardoor de druk bij jouw organisatie vermindert. We blijven in nauw contact met jouw organisatie over het gedane werk en de behoeften. Ons team van Woo-specialisten staat voor je klaar!

Kunnen we je verder helpen? Kijk snel op deze pagina voor meer informatie!

Daadkracht staat voor kwaliteit

  • Onze specialisten werken dagelijks aan Woo-implementatietrajecten door heel Nederland. Met deze praktijkinzichten verbeteren we continu onze aanpak. Ook wij willen onszelf blijven verbeteren! 
  • Kennisdeling staat centraal binnen Daadkracht. Ons Woo-expertiseteam wisselt structureel kennis en ervaringen uit via intervisies en kennissessies. Deze inzichten passen we toe bij de implementatie van jouw organisatie.  
  • Al onze implementaties baseren we op gedegen onderzoek. Vanuit een probleemstelling ontwikkelen we de beste implementatiestappen voor jouw organisatie.  
  • We zorgen voor een verantwoorde implementatie die past bij jouw organisatie. Dit betekent dat we jouw situatie grondig onderzoeken voordat we aan de slag gaan. We nemen de organisatie stap voor stap mee in de implementatie, zodat medewerkers de nieuwe processen en werkwijzen geleidelijk eigen kunnen maken. 

“Voor elke verandering in de wereld is er kracht nodig.”

Erwin Snijder, Adviseur/ Oprichter Daadkracht

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen