Certificeringen en Samenwerkingen

Kennis
geeft
kracht

Wij voegen graag de daad bij het woord en laten zien waar onze expertise ligt. Zo heb je er als opdrachtgever een zekerheid bij.

Daadkracht investeert doorlopend in het opdoen en delen van kennis. Op alle voor ons relevante gebieden volgen we cursussen en opleidingen op het hoogste niveau.  

Daadkrachters zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten deze kennis graag in om organisaties verder te helpen. Daarnaast werken we samen met studieverenigingen en bieden we stageplekken aan om jong bestuurskundig talent te voorzien van nieuwe kennis zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Certificeringen

Daadkracht is gecertificeerd in:

Sample Heading

ISO 9001:2015

Onze adviseurs zijn onder andere gecertificeerd in:

Sample Heading

PRINCE2

Sample Heading

BiSL

Sample Heading

NEN/ISO 27001/27002:2023

Sample Heading

CIPP/E en CIPM

Sample Heading

BPMN

Kennis
geeft
kracht

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een van de bekendste wereldwijde normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met een ISO certificering maken bedrijven het aantoonbaar dat hun producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Het richt zich onder andere op omzetgroei, aantoonbare kwaliteit, hogere klanttevredenheid, efficiëntie en kostenbesparing en aanpassend vermogen in een veranderende markt. De ISO 9001:2015 standaard legt meer nadruk op leiderschap, voorbereiden en managen van potentiële bedrijfsrisico’s en het inspelen op verwachtingen en behoeften van belanghebbenden.

BiSL Foundation

Business Information Service Management Library (BiSL) is een raamwerk voor de uitvoering van functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL onderkent processen, activiteiten en begrippen en maakt daarin onderscheid op uitvoerend, sturend en richtinggevend niveau. BiSL biedt een referentiekader op basis van best practices die zich richt op de gebruikerskant van de organisatie. Het gebruik van BiSL maakt functioneel beheer en informatiemanagement effectiever en efficiënter.

NEN/ISO 27001/27002

NEN/ISO 27001/27002 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. De NEN/ISO 27001 norm beschrijft de eisen voor een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS), om als organisatie aan te tonen welke beheersmaatregelen er zijn getroffen tegen risico’s. NEN/ISO 27002 is een hulpmiddel om de vereiste risico-analyse uit te voeren en geeft maatregelen om de risico’s te beheersen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) die vanaf 1 januari 2020 geldend is, baseert zich op de NEN/ISO 27001/27002:2023 norm.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 is een van de belangrijkste projectmanagement methoden. PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments. Het is een flexibele methode die toe te passen is op alle projecten. PRINCE2 geeft handvatten vanuit best practices voor het managen, besturen en organiseren van een project. De methode geeft principes, thema’s, processen, rollen en verantwoordelijkheden.

CIPP/E en CIPM

Privacy en databescherming staan tegenwoordig hoog op de agenda. Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Management (CIPM) zijn certificeringen die ingaan op de globale privacy en dataprotectie principes. Hierin worden ook actuele onderwerpen zoals het verantwoordelijk omgaan met het verstrekken van gevoelige persoonlijke data behandeld. Deze certificeringen tonen aan dat iemand kennis heeft van zowel globale – als specifieke regionale wet- en regelgeving in privacy en dataprotectie en hoe deze in het werkveld toegepast moeten worden. Dit is dé certificering die wordt gezien als de Europese standaard op het gebied van de GDPR/AVG.

BPMN

BPMN is een procesmodelleerconventie. Onze (proces) adviseurs beheersen deze standaard manier van modelleren en communiceren van bedrijfsprocessen. Een procesmodel gemodelleerd met behulp van BPMN is uniform en direct begrijpelijk te lezen, ook de interactie tussen organisaties of afdelingen is eenvoudig te zien. BPMN biedt de mogelijkheid om één procesmodel per proces te modelleren, dit model met standaarden kan vervolgens gebruikt worden voor de implementatie van het proces in een geautomatiseerde omgeving. Niet iedere organisatie behoeft dezelfde mate van detail waarin het proces vastgelegd wordt. Onze adviseurs vragen dit uit en modelleren hier een passend procesmodel bij.

Kennis
is
macht

Samenwerkingen

Sample Heading

De opgedane kennis houden we niet alleen voor onszelf. We leveren een actieve bijdrage aan het opleiden van jong talent. We geven masterclasses, workshops en leveren bijdragen aan symposia voor onder meer de studieverenigingen Bestuurskunde BOW van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Sirius van de Universiteit Twente.

Sample Heading

Jaarlijks bieden wij diverse stageplekken voor mbo-, hbo- en wo-studenten. We vinden het belangrijk te investeren in de begeleiding van studenten en we fungeren graag als opstap naar een mooie carrière.

Sample Heading

De Daadkracht Academie biedt aan onze trainees tot junior adviseur een unieke leerschool om het vak van informatie- en procesadviseur te leren.

“De specialisten van Daadkracht willen je echt een stap verder brengen en delen graag hun kennis”

– Marley ten Berge, gemeente Rijssen – Holten

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen