Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wijze raad
is halve
daad

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt per 1 januari 2025 in werking. Deze wet geeft burgers en bedrijven het recht om hun zaken met de overheid digitaal af te handelen. Dit betekent dat overheidsorganisaties hun producten en diensten via digitale communicatiekanalen moeten aanbieden. Een omvangrijke operatie. Uit de pilots van de VNG blijkt dat bij ruim 400 processen bestuurlijk verkeer plaatsvindt, die belegd zijn bij allerlei organisatieonderdelen en waarbij alle bedrijfsvoeringsaspecten worden geraakt. 

Is uw organisatie hierop voorbereid? Welke digitale voorkeurskanalen gaat uw organisatie ondersteunen? Ondervindt de inwoner geen onnodige belemmeringen voor ontvangst van berichten? Ontvangt de inwoner een bevestiging van ontvangst? Heeft uw organisatie de bewijslast geborgd? En hoe geeft uw organisatie invulling aan de zorgplicht? Wij ondersteunen u bij deze en andere vragen. Het is onze missie om de Wmebv behapbaar te maken en te vertalen het naar een passende uitvoering.

dit doet daadkracht

Daadkracht ondersteunt overheidsorganisaties door heel Nederland in verschillende implementatietrajecten rondom het digitaliseren van de dienstverlening en toegankelijk maken van overheidswebsites. Of denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de implementatie van de Wet open overheid. Op basis van onze ervaring ontwikkelden we een doeltreffende methode voor de implementatie van de Wmebv. In 2 stappen helpen we organisaties van hun huidige situatie naar een volledige implementatie. We vertellen u hier graag meer over.

Kracht
is niets
anders
dan
evenwicht

Stap 1 – Foto van de huidige situatie
Om te bepalen welke implementatiestappen u het best kan nemen, bepalen we allereerst het startpunt van uw organisatie. Een van onze adviseurs stelt vast waar uw organisatie staat met haar digitale dienstverlening in het kader van de Wmebv. Ofwel, is uw organisatie Wmebv-klaar. Concreet betekent dit:

 • U krijgt inzicht in de eisen die de Wmebv stelt aan uw organisatie. We brengen dit tijdens een interactieve sessie in beeld.
 • In gesprek met inhoudsdeskundigen van uw organisatie brengen we realistische doelen en ambities in kaart. We bespreken onder andere welke communicatiekanalen de voorkeur hebben voor het digitaliseren van formele berichten en leggen dit vast in een aanwijsbesluit. Ook stemmen we beleidskaders af voor de zorgplicht.
 • We doen een nulmeting op basis van de VNG Checklist en maken een uitgebreide impactanalyse. U krijgt een volledig overzicht van waar de organisatie nu staat en welke impact de Wmebv heeft op de achterliggende bedrijfsprocessen in uw organisatie.
 • We brengen de implementatiestappen in beeld die de organisatie van de huidige situatie naar haar gewenste situatie brengen.

We zorgen voor een passend en verantwoord implementatieplan. Dit betekent concreet dat we uw situatie gedegen onderzoeken voordat we aan de slag gaan. We nemen de organisatie vervolgens stap voor stap mee in de implementatie. Medewerkers kunnen nieuwe processen en werkwijzen geleidelijk eigen maken.

Stap 2 – Uitvoering wmebv
De eisen zijn in kaart gebracht, de voorkeurskanalen zijn per berichtsoort bepaald en de route  is uitgestippeld. Het is nu tijd om uw organisatie in te richten voor de Wmebv. Onze Adviseurs ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Het opstellen van een collegebesluit voor het aanwijzen van de kanalen voor ontvangst.
 • Per berichtsoort richten we uw voorkeurskanaal involgens de richtlijnen van de Wmebv.
 • Alle producten en diensten met achterliggende werkprocessen die raken aan de Wmebv nemen we onder de loep. Waar nodig richten we processen (opnieuw) in zodat ze voldoen aan de eisen van de wet. Zo zorgen we ervoor dat voor ieder product of dienst een ontvangstbevestiging wordt verstuurd, gegevens worden teruggetoond en de bewijslast wordt geborgd.
 • Het vastleggen van de verplichting om ondersteuning te geven aan inwoners in hun contact met de gemeente.
 • In verandertrajecten ligt veel nadruk op de inhoud. Minstens zo belangrijk is het menselijke aspect. Medewerkers van uw organisatie krijgen namelijk dagelijks te maken krijgen met de Wmebv. We verzorgen interactieve sessies en gaan in gesprek met medewerkers. We nemen ze hierin stap voor stap mee in de implementatie en onderbouwen het belang van de veranderingen.

Daadkracht staat voor kwaliteit

 • Onze adviseurs houden zich bezig met implementatietrajecten en digitaliseringsvraagstukken door heel Nederland. Met die praktijkinzichten verbeteren we continu onze aanpak voor volgende implementaties.
 • Kennisdeling staat centraal binnen Daadkracht. Ons Wmebv expertiseteam wisselt structureel kennis en ervaringen uit door middel van intervisies en kennissessies. Deze passen we toe bij de implementatie van uw organisatie.  
 • Al onze implementaties baseren we op gedegen onderzoek. Vanuit een probleemstelling ontwikkelen we onderzoeksmatig de implementatiestappen die het best bij uw organisatie passen. Géén ‘standaard’ aanpak dus.

We zorgen voor een bij uw organisatie passende en verantwoorde implementatie. Dit betekent concreet dat we uw situatie gedegen onderzoeken voordat we aan de slag gaan. We nemen de organisatie vervolgens stap voor stap mee in de implementatie. Medewerkers kunnen nieuwe processen en werkwijzen geleidelijk eigen maken.  

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen