Traineeprogramma

Kennis
geeft
kracht

Heb jij er de kracht voor?

Het traineeprogramma van Daadkracht is een tweejarig opleidingsprogramma waarin je je verdiept in 7 verschillende kennisdomeinen. Daarnaast ga je aan de slag met procesmanagement, zodat je grip krijgt op de bedrijfsvoering van jouw organisatie door processen op elkaar af te stemmen en te verbeteren.   

Het opleidingsprogramma is multidisciplinair opgezet zodat je een brede basis opdoet en ook de relaties tussen domeinen leert kennen. Zo ontwikkel je je tot een efficiënte, allround professional. In het eerste jaar leg je een brede basis. Het tweede jaar staat in het teken van verdieping van alle kennisdomeinen. Aanvullend kies je 1 of 2 domeinen als specialisatie. Afhankelijk van je specialisatie vul je het programma aan met verschillende certificeringen zoals BiSL, Lean of CIPP/e.  

Informatiemanagement
Informatie is één van de drijvende middelen die een (overheid)organisatie in staat stelt haar dienstverlening te leveren richting burgers, bedrijven en instellingen. Het inzichtelijk maken van de informatiebehoeften en deze vertalen naar informatievoorziening is de kern van informatiemanagement. 

Procesadvisering
Procesadvisering gaat in op de verschillende processen op verschillende niveaus die er spelen binnen een organisatie. Een belangrijk onderdeel daarbij betreft procesmanagement waarbij het sturen en faciliteren van processen centraal staat. Door de focus te leggen op processen in een organisatie is het mogelijk efficiënter en effectiever te werk te gaan. 

Informatiebeveiliging & privacy
Privacy is een recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het heeft betrekking op de eigen woning, correspondentie, de bescherming van het familie- en gezinsleven en het privéleven volgens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Overheden, bedrijven en andere organisaties maken veelvuldig gebruik van persoonsgegevens. Bij informatiebeveiliging staat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie centraal. De definitie van informatie is daarbij van belang, evenals de risico’s die een organisatie loopt en de beheersmaatregelen die zij inzet. 

Bedrijfs informatiemanagement
Gemeentelijke organisaties hebben de grootste veelzijdigheid aan producten en diensten met uiteenlopende processen en ondersteunende functionaliteiten. Het is een uitdaging voor gemeenten om de huidige situatie draaiende te houden en tegelijkertijd mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. Business consultancy behandelt adviezen over het optimaal functioneren van informatiesystemen bij gemeenten door het beheer goed te regelen en te helpen met de invoering van nieuwe manieren van werken en ondersteunende informatiesystemen. 

Technologische ontwikkelingen
Belangrijke technologische ontwikkelingen verkennen en de raakvlakken met de gemeentelijke informatiehuishouding in beeld brengen. Het is van belang in staat te zijn om technologische ontwikkelingen en relevante wettelijke kaders voor het gebruik ervan te analyseren. Daarvoor is het nodig om de functionaliteiten van een technologie te doorgronden, en te snappen hoe een technologie zich verhoudt andere ontwikkelingen. 

Business intelligence & data science
Introductie van de begrippen business intelligence en data science. Nederlandse gemeenten verwerken gigantische hoeveelheden data voor het leveren van veel verschillende producten en diensten. Grip hebben op de verwerkte data is daarom cruciaal voor de gemeentelijke informatiehuishouding. Maar, welke data nu eigenlijk? Welke kansen biedt dataverzameling om te sturen? En, wat zijn de wettelijke kaders waarbinnen we dit kunnen en mogen doen? 

Adviesvaardigheden & Projectmanagement
Kennis alleen brengt je maar zo ver; hoe zorg je dat je niet alleen een expert, maar ook een effectieve professional bent? Adviesvaardigheden zijn een essentieel onderdeel van je werk. We gaan in op jouw persoonlijke stijl en verschillende situaties in het werkveld die ieder een eigen benadering vragen. Daarnaast krijgen nieuwe ontwikkelingen bijna altijd de vorm van een project. De meest voorkomende projectmethodes en -rollen vormen een belangrijk onderdeel van dit domein.

De theorie en praktijk van deze domeinen behandelen we tijdens de opleiding in samenhang. Zo leer je relaties leggen en multidisciplinair problemen te analyseren binnen het werkveld. 

In het kort

Modules
Tijdens het programma volg je de volgende modules:

  • Introductie (jaar 1)
  • Adviesvaardigheden & projectmanagement
  • Informatiemanagement
  • Procesadvisering
  • Informatiebeveiliging & privacy 
  • Bedrijfsinformatiemanagement
  • Technologische ontwikkelingen
  • Business intelligence & data science 

Planning
Het Traineeprogramma duurt 44 weken per leerjaar.
20% hoorcolleges
80% praktijkgerichte opdrachten

Tijdsbesteding
Je besteedt gemiddeld 8 uur per week aan deze opleiding.

Certificaten
De certificaten die je behaalt zijn afhankelijk van de specialisaties die je kiest. Het aanbod certificeringen is afgestemd op ontwikkelingen in het werkveld en de relevantie en kwaliteit van het certificaat.  

Startmomenten
Maart en oktober  

Interesse?
Stel hier al je vragen of schrijf je direct in via onderstaande button.

Schrijf je direct in!

volg een traineeship bij daadkracht

Afgestudeerd in Bestuurskunde of Bedrijfskunde en op zoek naar je eerste uitdaging? Dan is het tweejarig traineeship bij Daadkracht Talent misschien iets voor jou!

Lees meer

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075A 6546 BB Nijmegen