Privacy

Wijze raad
is halve
daad

De digitalisering van de overheid maakt dat informatie en gegevens steeds toegankelijker worden. Enerzijds zorgt dit ervoor dat overheden sneller en efficiënter kunnen werken en inwoners makkelijker en sneller informatie of gegevens kunnen vinden of wijzigen. Anderzijds gaat deze toegankelijkheid van (gevoelige) informatie en gegevens hand in hand met nieuwe vraagstukken omtrent privacy.

Mede door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is privacy een veelbesproken en actueel onderwerp dat vraagt om goede richtlijnen middels regels en wetten. Hoe geef je hier als overheid gehoor aan? Op welke manieren ga je hiermee om en zorg je ervoor dat de privacy van inwoners altijd gewaarborgd is en blijft?

Waar kunnen we je bij helpen?

Sample Heading

Structurering van gegevens met inachtneming van regels en wetten omtrent privacy en informatiebeveiliging

Sample Heading

Projectleiding bij projecten rondom proces- en zaakgericht werken

Sample Heading

Vertaling van het gebruik van basisregistraties naar organisatiedoelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening

Sample Heading

Informatieadvies en projectleiding rondom het gebruik van basisregistraties

Sample Heading

Advies en kennissessies omtrent wetgeving

Kracht
is niets
anders
dan
evenwicht

Gegevens

We drukken alles om ons heen uit in gegevens: personen, gebouwen, producten, kabels, leidingen et cetera. Gegevens staan ten dienste van de informatie-uitwisseling die gemeenten doen om bijvoorbeeld hun producten en diensten te leveren en basisregistraties te beheren. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de doelen die de organisatie zichzelf stelt.

De overheid onderscheidt gegevens in objecten en subjecten. Overheden registreren, raadplegen, verwerken, delen en archiveren gegevens. Zowel de overheid, als klanten hebben er baat bij als dat op een snelle en veilige manier gebeurt. Om aan juiste informatie te komen, is structureren en beheren van gegevens cruciaal.

Daadkracht heeft veel kennis op het gebied van de structurering van gegevens en over het gebruik van gegevens in relatie tot het leveren van producten en diensten. De veiligheid en rechtmatigheid borgt Daadkracht met kennis over privacy en informatiebeveiliging.

Op het gebied van gegevens ondersteunt Daadkracht op verschillende niveaus. Zo bieden we op strategisch niveau deskundigheid aangaande informatiebeveiliging en privacy. Deze aspecten zijn wettelijke randvoorwaarden voor de vormgeving van gegevensbeheer binnen de organisatie. Ook hechten we belang aan het uitdragen van de ontwikkelingen van de Digitale Agenda 2020.

Daarnaast ondersteunen we met kennis en ervaring bij structurering van gegevens, gegevensintegriteit, dataminimalisatie en gebruik van gegevens ten opzichte van het leveren van specifieke producten en diensten. Daarbij maken we gebruik van best practices.

Tot slot bieden we projectleiders en -ondersteuners bij projecten rondom zaak- en procesgericht werken, ondersteuning en herstructurering van het functioneel beheer en advies rondom procesinventarisatie, -verbetering en -implementatie.

“Voor elke verandering in de wereld is er kracht nodig.”

Erwin Snijder, Adviseur/ Oprichter Daadkracht

Basisregistraties en stelselafspraken

Werken met basisgegevens betekent werken met gevoelige gegevens. Gemeenten zijn verplicht tot het enkelvoudig uitvragen en meervoudig gebruiken van menig basis- en kerngegeven. Daartoe is wettelijk vastgelegd dat men bronhouder en toezichthouder is van een aantal basisregistraties. Daadkracht mengt zich actief in de implementatie van het stelsel van basisregistraties bij gemeenten. Hiermee voorzien we de organisatie van basisgegevens, waarmee ze haar informatiebehoefte kan invullen.

De Nederlandse gemeente is grootgebruiker van basisgegevens en wil graag zekerheid over de identiteit van degene met wie zij zaken doet. Door middel van basisregistraties kan de gemeente gebruikmaken van juiste, actuele en volledige basis- en kerngegevens. Daadkracht ondersteunt bij de actuele uitdagingen van organisaties op het gebied van basisregistraties, zoals implementatie van eHerkenning en eIDAS.

Daarnaast helpen we op verschillende niveaus als het gaat om de uitdagingen op het gebied van basisregistraties en achterliggende stelselafspraken. Zo hebben we op strategisch niveau kennis van de inhoud, achtergrond en informatiemodellen die ten grondslag liggen aan het stelsel.

Wij passen basisregistraties toe door ze te plaatsen binnen het ‘grotere plaatje’ van de architectuur en informatiehuishouding van de organisatie. Dit om het gebruik van basisregistraties te vertalen naar organisatiedoelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Hierbij volgen wij de ontwikkelingen van de Digitale Agenda 2020, Wet digitale overheid en GDI.

Ook bieden we ondersteuning door middel van informatieadvies rondom het gebruik van basisregistraties. Wij hebben inzicht in en ervaring met het werken met basisgegevens en het procesmatig gebruik van authentieke klantgegevens. Aanvullend leveren we projectleiding en -ondersteuning binnen projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van basisregistraties. Een Daadkracht adviseur is zich bewust van het gebruik van het stelsel van basisregistraties, werkt zoveel mogelijk met authentieke gegevens en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die komt bij de rol van bronhouder.

Tot slot werkt Daadkracht mee bij trajecten rondom zaak- en procesgericht werken, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van basis- en kerngegevens.

Onze adviseurs

  • Bouwen dagelijks aan een nieuwe overheid
  • Zijn specialist op het gebied van de invoering van zaakgericht werken
  • Zijn gecertificeerd
  • Zijn leuke mensen om mee te werken

Daadkracht helpt

Daadkracht ondersteunt lokale overheden bij vraagstukken over bedrijfsvoering, informatiehuishouding en dienstverlening. De adviseurs van Daadkracht zijn specialist in het optimaliseren van processen, het invoeren van zaakgericht werken, privacyvraagstukken, informatiearchitecturen en informatiebeveiliging.

Wetgeving

Hoe zorg je dat je als organisatie te allen tijde voldoet aan de wetgeving? In 2021 wordt het een verplichting digitaal zaken te kunnen doen met de overheid. In het wetsvoorstel digitale overheid wordt de wettelijke basis gelegd voor de basisinfrastructuur. Hoe ga je om met deze infrastructuur en hoe richt je deze in?

Zolang je als lokale overheid gehoor geeft aan de verplichting digitaal zaken te doen met de overheid, ben je vrij om de interne processen die hieraan voorafgaan zelf in te richten. Hierbij is het van belang dat deze interne processen zodanig worden vormgegeven dat deze effectief zijn en blijven.

Daadkracht biedt hierin op tactisch en operationeel vlak ondersteuning in de vorm van advies en implementatie. Daarnaast geven we trainingen waarin de focus ligt op kennisoverdracht omtrent wetgeving. Zo weet je zeker dat jouw organisatie op de hoogte is, en blijft van de laatste wetgeving.

Wat kunnen we
voor jou doen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075T, 6546 BB Nijmegen