Gemeente Hellevoetsluis – Digitale toegankelijkheid

Kracht is
niets anders
dan evenwicht

In 2023 gaat gemeente Hellevoetsluis fuseren met Brielle en Westvoorne. Tegelijkertijd moet zij sinds september 2020, net als alle andere overheden, voldoen aan de toegankelijkheidsnorm uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat de websites van Hellevoetsluis toegankelijk moeten zijn en een toegankelijkheidsverklaring moeten hebben. Maar hoeveel investeer je in een domein dat straks vervalt? Ik ben Bas van Rens en namens Daadkracht heb ik geïnventariseerd hoe Hellevoetsluis digitaal zo toegankelijk mogelijk kan zijn, zonder te veel kapitaalvernietiging.

“Daadkracht was een bekende naam bij ons omdat Bas al eerder voor ons aan de slag is gegaan met de website”, vertelt communicatieadviseur Stephan Delgado van Hellevoetsluis. “Als overheidsinstantie krijg je te maken met digitale toegankelijkheid. Een lastig onderwerp waar wij geen inhoudelijke expert voor in huis hebben. We zijn gaan polsen bij Daadkracht en al snel bleek dat jullie behoorlijke kennis hebben op dit gebied. We moeten natuurlijk kijken wat realistisch is qua investering. Zetten we in op onze subsites of op het domein hellevoetsluis.nl? Daadkracht helpt bij dit soort vragen. Wat ik fijn vind is de laagdrempelige communicatie. Het is lekker praktisch.”

Bas: “de projecten waar ik vanuit Daadkracht bij betrokken ben, variëren van gebruikersonderzoek tot het schrijven van content en van het creëren van draagvlak binnen de organisatie tot de selectie van CMS of leverancier. Zo lever ik een bijdrage aan de online dienstverlening van overheden.”

“Jullie weten waar het over gaat. We hebben Daadkracht behoorlijk bestookt met vragen. We kunnen tegelijkertijd ook de discussie aangaan over de invulling van het project.”

– Stephan Delgado, gemeente Hellevoetsluis

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen