Gemeente Hattem – Proces- en zaakgericht werken

Optimisme
leidt tot
kracht

Eric Jongeneelen

Mijn naam is Eric Jongeneelen en ik werk als adviseur bij Daadkracht. Momenteel ben ik betrokken bij een project van gemeente Hattem waarin ik ondersteun bij proces- en zaakgericht werken.

Bijna de gehele gemeente Hattem werkt met het zaaksysteem, nu is het belangrijk dat je de kwaliteit blijft verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar de ambities van Hattem en die vertalen naar de manier van werken: procesgericht en zaakgericht. Voor de gebruiker speelt ‘het systeem’  daar een grote rol in. We gaan dus niet het systeem inrichten zonder plan, maar we zorgen dat het systeem aansluit bij de manier zoals de Hattemse organisatie wil werken.

Dat betekent veel denkkracht aan de voorkant en vooral aandacht voor klanten, gebruikers en beheerders in de uitvoering. Hattem staat er niet alleen voor, in de samenwerking met Oldebroek en Heerde is de ambitie om zaakgericht werken samen op te pakken.

De organisaties moeten ook samenwerken om efficiënt en effectief te blijven werken. Ik vind het een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat de organisaties op hun eigen manier kunnen werken aan een gezamenlijk kwaliteitsdoel.

“KENNIS IS MACHT,
KENNIS DELEN IS MACHTIGER.”

– Jack van der Goes, Adviseur/ Oprichter Daadkracht

Contact

024 3446288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075T, 6546 BB Nijmegen