Gemeente Hattem – Proces- en zaakgericht werken

Optimisme
leidt tot
kracht

Eric Jongeneelen

Mijn naam is Eric Jongeneelen en ik werk als adviseur bij Daadkracht. Momenteel ben ik betrokken bij een project van gemeente Hattem waarin ik ondersteun bij proces- en zaakgericht werken.

Bijna de gehele gemeente Hattem werkt met het zaaksysteem, nu is het belangrijk dat je de kwaliteit blijft verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar de ambities van Hattem en die vertalen naar de manier van werken: procesgericht en zaakgericht. De gemeente Hattem kijkt verder dan de eigen organisatie en beseft dat er veel mogelijk is met samenwerking. Samen werken we aan een plan om zaak- en procesgericht werken te implementeren op een manier die past bij Hattem en in lijn is met de ontwikkelingen die in de samenwerking plaatsvinden.

Het is mooi om, als je in gesprek bent met gemeenten, tot het besef te komen dat samenwerken meer oplevert dan alles alleen regelen. Je hoeft je dan als adviseur alleen te buigen over hoé je dat gaat doen. Dat betekent veel denkkracht aan de voorkant en vooral aandacht voor klanten, gebruikers en beheerders in de uitvoering. Ik vind het een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat organisaties op hun eigen manier kunnen werken aan een gezamenlijk kwaliteitsdoel.

“Voor elke verandering in de wereld is er kracht nodig.”

Erwin Snijder, Adviseur/ Oprichter Daadkracht

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen