Gemeente Helmond – Zaakgericht werken

Met raad
en daad
bijstaan

Anne Hendriks

Zaakgericht werken opnieuw implementeren, hoe realiseer je dit? Een dergelijk programma raakt de gehele gemeente, draagvlak is daarom belangrijk. Het huidige zaaksysteem van de gemeente Helmond wordt vervangen door een nieuw zaaksysteem. We schuiven niet zomaar een nieuw systeem naar binnen, maar kijken goed naar de inrichting van het systeem en de wensen van de inwoner en de gebruiker. Ik ben Anne Hendriks en ik ben als proces- en veranderadviseur vanuit Daadkracht betrokken bij dit programma.

Een onderdeel van het programma is het uitvragen en inzichtelijk maken van de processen, ik breng de processen in kaart en leg deze vast. Op deze manier kunnen we het zaaksysteem dusdanig inrichten dat het aansluit bij het proces. Daarbij borg ik landelijke kaders, modellen en in het bijzonder een generiek zaakproces. Daarnaast staat met de uitvoering van dit programma de organisatie op verschillende vlakken een verandering met complexe vraagstukken te wachten. Het is belangrijk hier grip op te hebben, zodat medewerkers op de juiste manier gemotiveerd en geënthousiasmeerd worden. Ik schrijf hiervoor een passende veranderstrategie.

“De ambitieuze naam van Daadkracht wordt ook werkelijk in de praktijk waargemaakt”.

– Luuk Vos, gemeente Woudenberg

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen