Uitstekende klanttevredenheid

Kracht
voor
de overheid

We werken continu aan het verhogen van onze kennis en het verbeteren van onze vaardigheden. Maar merken onze klanten dat ook? Hoe tevreden zijn zij eigenlijk over ons? Om dat te weten, doen we klanttevredenheidsonderzoeken.

De informatie is voor ons uiterst waardevol; ze weten we dat we de dienstverlening leveren die we voor ogen hebben en beloven.

Voor het onderzoek krijgen onze klanten jaarlijks een vragenlijst. Elk jaar inventariseren we de resultaten van onze dienstverlening. De belangrijkste terugkerende bevindingen daarbij zijn:

  • Daadkracht heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding;
  • Daadkracht maakt waar wat in de offerte staat;
  • Daadkracht scoort goed tot zeer goed op bereikbaarheid en duidelijkheid van communicatie;
  • Klanten zijn tevreden over gevraagde én ongevraagde adviezen;
  • Daadkracht levert volgens afspraak en geeft goede terugkoppeling.

In 2023 kreeg Daadkracht voor de beheerwerkzaamheden in DROP van haar klanten een 8,5!

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen