Het laatste nieuws

Begeleiding bij de Wet elektronische publicaties: “Daadkracht weet waar het over gaat”

De Wet elektronische publicaties (Wep) is in werking getreden! Vanaf 1 juli dienen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen via DROP in de elektronische publicatiebladen op officielebekendmakingen.nl gepubliceerd te worden. Ook alle kennisgevingen moet je dan op deze wijze publiceren. De wetswijziging heeft een grote impact op het bekendmakingsproces. Reden voor diverse overheidsorganisaties om ondersteuning te vragen van Daadkracht Bekendmaken bij de implementatie van deze wet. Zo ook de gemeente Wijdemeren. In juni startten zij met een impactanalyse door Daadkracht. Miranda van de Kamp, teammanager Juridische zaken en Veiligheid bij Wijdemeren, deelt haar ervaringen. 

Specialistisch

De gemeente wil meer inzetten op juridische kwaliteitszorg. “Dat betekent dat we de uitvoering en de juridische toetsing onder regie willen voeren en niet meer afzonderlijk binnen teams. Vanuit dat gegeven kwam de Wep ook bij ons team te liggen.” Daadkracht ondersteunde Wijdemeren al bij het publiceren van de verordeningen. “Daar zijn we heel blij mee. Het publiceren van verordeningen is niet iets dat je frequent doet. Als organisatie moet je daardoor steeds opnieuw het wiel uitvinden. Het is fijn als je deze werkzaamheden dan kunt uitbesteden. Onze ervaringen met Daadkracht op dat vlak zijn heel goed.” 

Impactanalyse

Vorig jaar heeft de gemeente al de eerste stappen gezet rondom de implementatie van de Wep. “We hebben toen al gekeken naar de beleidsregels. Maar het bleek al gauw een omvangrijk traject om na te gaan welke regelingen al gepubliceerd zijn en of dat juist gedaan is.” Vanuit de positieve ervaringen met Daadkracht is Miranda in gesprek gegaan over een impactanalyse van de Wep. “Zo’n analyse is heel fijn omdat iemand met andere ogen naar de publicatieprocessen en het werk kijkt. Heb je het belegd zoals het moet? Wat is de tijdsinvestering? Je krijgt direct een overzicht vanuit Daadkracht. Je merkt dat ondanks dat we een kleine gemeente zijn, je nog te weinig inzicht hebt in het werk dat je met elkaar doet. Door zo’n brede analyse met de Wep als aanleiding krijg je daar direct beter zicht op.” 

Goede begeleiding

Wat vindt Miranda van het implementatietraject? “De begeleiding door jullie is heel goed. Jullie weten als Daadkracht zijnde feitelijk wat het werk inhoudt, omdat jullie zelf ook de regelingen publiceren. Jullie weten waar je het over hebt, dat vind ik heel belangrijk.” Wat zijn de verwachtingen van Wijdemeren nu na afronding van de analyse? “Met de impactanalyse in de hand kunnen we hele duidelijke kaders stellen. We kunnen communiceren richting inwoners waar ze informatie kunnen vinden. Het is grappig om te merken dat de invoering van zo’n wet weer benadrukt dat je dit met z’n allen doet. Ik hoop dat we naar een gestroomlijnder publicatieproces gaan en dat we eerder in beeld krijgen wat er moet gebeuren. Ieder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden maar je doet het wel met elkaar.” 

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen