Het laatste nieuws

De Wet elektronische publicaties (Wep) is uitgesteld

Staatssecretaris Knops meldt maandag 14 september in een brief aan de Tweede Kamer dat de Wet elektronische publicaties (Wep) op 1 juli 2021 in werking treedt. Dit betekent een half jaar uitstel.

De brief benoemt een aantal redenen voor het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum:

  • een vijftigtal gemeenten moet de publicatie van kennisgeving in hun elektronisch Gemeenteblad nog inrichten;
  • meerdere leveranciers van vergunningensystemen moeten wijzigingen in de publicatiestandaard nog in hun applicaties verwerken;
  • het kost tijd om de ontwikkelde software uitgebreid te testen.

“Wij verwachtten het uitstel inmiddels wel. Het Koninklijk Besluit liet maar op zich wachten en overheden vinden de implementatie van de Wep in de praktijk knap lastig. De implementatie raakt vaak de hele organisatie terwijl die organisatie het samenwerken opnieuw aan het uitvinden is met de vele thuiswerkers vanwege corona”, aldus Bart-Jan Flos, directeur/oprichter van Daadkracht Bekendmaken.

Bart-Jan Flos en Denise Jans-Wassink
Denise Jans-Wassink (links) en Bart-Jan Flos (rechts)

De Wep: wat verandert er?

De Wep brengt dus veel veranderingen met zich mee, maar welke dan? Vanaf 1 juli 2021 moeten gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen al hun wettelijk voorgeschreven bekendmakingen via DROP in de officiële elektronische publicatiebladen op officielebekendmakingen.nl publiceren. Eén van de belangrijke veranderingen hierbij is de elektronische bekendmaking op officielebekendmakingen.nl en het ter beschikking stellen van nieuw vastgestelde beleidsregels op overheid.nl. Een andere grote verandering is dat de publicatie van kennisgevingen ook via officielebekendmakingen.nl gaat lopen en niet meer (rechtsgeldig) in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad.

“Het besluit tot uitstel brengt diverse overheden in een ongemakkelijke positie. Met name gemeenten hebben vaak al het contract met hun huis-aan-huisblad opgezegd. Verlenging voor een half jaar zal in de praktijk niet tot problemen leiden, maar is wel weer van invloed op het budget van overheidsorganisaties”, zegt Flos. “Zuur is dat overheidsorganisaties die klaar met hun voorbereiding waren in de praktijk niet eens kunnen starten met het rechtsgeldig elektronisch publiceren van kennisgevingen. Ze zouden dan voor een korte periode een Verordening elektronisch bekendmaken nodig hebben.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels bevestigd dat de aanvullende verplichtingen ook een half jaar opschuiven naar 1 juli 2022:

  • publicatie van alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl;
  • het elektronisch ter inzage leggen van de onderliggende stukken bij kennisgevingen.

Daadkracht helpt!

Vanwege alle aanpassingen die de Wep met zich meebrengt is het belangrijk om tijdig te beginnen met de implementatie van de wet. Zo kunnen overheden vanaf de inwerkingtreding aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. “Wij zien in de praktijk in ons begeleidingstraject dat de aanpassingen vanwege de Wep doorgaans geen aanpassingen zijn die snel tussendoor gedaan kunnen worden. Het is belangrijk hier voldoende tijd voor te reserveren zodat de hele organisatie op tijd klaar is voor de nieuwe wijze van bekendmaken én dat de inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen”, vertelt Denise Jans-Wassink, operationeel manager bij Daadkracht Bekendmaken.

De adviseurs van Daadkracht Bekendmaken zijn volledig op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Wep. Zij ondersteunen graag bij de implementatie van de wet. Meer weten? Neem contact op (024 344 6288 of info@daadkracht.nl).

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen