Het laatste nieuws

Eerste Kamer keurt wetsvoorstel Wep unaniem goed

De Eerste Kamer keurde vanmiddag met een stemming van zitten en opstaan de Wet elektronische publicaties (Wep) unaniem goed. Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten moeten op basis van deze wet elektronisch beschikbaar komen op officielebekendmakingen.nl. De wet treedt in werking op 1 juli 2021. “Er ligt nu een wettelijke basis voor volledig elektronisch bekendmaken. Een verandering die we bij Daadkracht al in 2004 voorspelden”, vertelt Bart-Jan Flos, directeur-oprichter van Daadkracht. “Met het vaststellen van de wet lost de Rijksoverheid een belofte in die er al heel lang ligt.”

2021

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die de Wep met zich meebrengt voor overheden? Vanaf 1 juli 2021 moeten overheden de algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen publiceren in de elektronische publicatiebladen op officielebekendmakingen.nl.

Overheden maken kennisgevingen nu nog vaak alleen bekend op de eigen website of in een huis-aan-huisblad. Dat is vanaf juli 2021 niet langer een officiële bekendmaking. Daarnaast geldt voor beleidsregels vanaf juli 2021 een verplichte publicatie in de decentrale regelingenbank op overheid.nl.

Door standaardisatie zijn alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid op één website te raadplegen. Ook komt er een systeem dat inwoners automatisch een bericht krijgen als er iets in de directe woonomgeving gaat veranderen.

Eerste kamer keurt wetsvoorstel Wep goed
Still uit livestream van de Eerste Kamer tijdens stemming over de Wep

2022

Vanaf 1 juli 2022 moeten decentrale overheden naast de elektronische kennisgeving de stukken die daarop betrekking hebben ook elektronisch ter inzage leggen. Voor beleidsregels komt de aanvullende verplichting om alle ‘op dat moment geldende beleidsregels’ (indien nodig met terugwerkende kracht) in de decentrale regelingenbank op overheid.nl beschikbaar te stellen.

Grote veranderingen publicatieproces

Al met al zijn dit grote veranderingen in het publicatieproces voor overheden, die veel tijd kunnen kosten om door te voeren. Het is dan ook verstandig om op tijd te beginnen met de implementatie van de Wet elektronische publicaties. Daadkracht Bekendmaken is marktleider op het gebied van elektronisch bekendmaken en kan ondersteunen bij dit proces. Meer informatie? Neem contact op via 024 344 6288 of info@daadkracht.nl.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen