Het laatste nieuws

Statenleden zeer ontevreden over vergoeding

Nog nooit waren Provinciale Statenleden in Nederland zo ontevreden over hun vergoeding en tijdsbesteding als in 2019. Het percentage Statenleden dat ontevreden is over de vergoeding is in 2019 met 13,2% gegroeid naar 89,9%. Terwijl de gemiddelde vergoeding per uur iets hoger is dan in 2017. Dit blijkt uit het vierde Nationaal Statenledenonderzoek (NSO2019) door bestuurskundig adviesbureau Daadkracht.

Ontevredenheid over vergoeding

Nog niet eerder waren Statenleden zo ontevreden over de vergoeding die zij ontvangen voor het Statenwerk. Slechts 7,5% van de Statenleden is van mening dat de vergoeding volstaat; 2,5% vindt de vergoeding te hoog. De vaste maandelijkse vergoeding van Statenleden in 2019 is gestegen ten opzichte van 2017, terwijl de totale tijdsbesteding per maand is gedaald. In 2019 ontvangt een Statenlid gemiddeld € 12,25 per uur aan het Statenlidmaatschap. Dat is een stijging van € 0,45 per uur vergeleken met 2017.

Alarmsignaal

Voorzitter Harold van de Velde van Statenlidnu, de Nederlandse Vereniging voor Statenleden, ziet de ontevredenheid als een alarmsignaal: “Statenleden zijn met hart en ziel wekelijks aan de slag om hun volksvertegenwoordigende taak uit te voeren. Die inzet en tijdsbesteding laat dat opnieuw weer zien. Dit nieuwe onderzoek laat de trend zien dat de ontevredenheid over de vergoedingen fors oploopt. De ontevredenheid is nog nooit zo hoog geweest. De boodschap van Statenleden is daarmee extra duidelijk. Statenlidnu hoopt dat de minister en Tweede Kamer snel werk maken van de hogere vergoeding voor Statenleden. Die is broodnodig. Juist om onze democratie gezond en divers te houden.”

Tijdsbesteding aan het Statenwerk

Statenleden zijn niet alleen ontevreden over de vergoeding, maar ook over hun tijdsbesteding aan het Statenwerk. In totaal is 62,7% ontevreden over de tijdsbesteding, tegenover 44,6% in 2017. Statenleden besteden iets minder uren aan het Statenwerk; in 2019 was dit gemiddeld 22,6 uur per week, 0,2 uur per week minder dan in 2017. Ruim een derde van de Statenleden zou graag meer tijd aan het Statenwerk besteden. Een iets kleinere groep wil graag minder tijd aan het Statenwerk besteden. Statenleden besteden relatief steeds meer tijd aan bestuurlijke activiteiten en steeds minder tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. In 2019 ging 72,6% van de tijdsbesteding van Statenleden naar bestuurlijke activiteiten (68,8% in 2017) en 23,8% van de tijd waren Statenleden bezig met volksvertegenwoordigende activiteiten (27,6% in 2017). 61,2% van de Statenleden zou de tijdsindeling graag anders zien: het liefste zouden ze minder tijd besteden aan bestuurlijke activiteiten (m.n. lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten) en meer tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten.

Over het Nationaal Statenledenonderzoek

Het Nationaal Statenledenonderzoek 2019 is het vierde trendonderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van Nederlandse Provinciale Statenleden. Het onderzoek volgt op dat uit 2010, 2013 en 2017. Het bestaat, naast literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een digitale enquête onder 570 Statenleden. Deze vragenlijst is door 291 (51,1%) respondenten ingevuld. Deze editie van het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het volledige rapport, de bijbehorende factsheet en voorgaande studies vind je via www.nationaalstatenledenonderzoek.nl.

Over Daadkracht

Sinds 1999 bouwt Daadkracht aan de digitale overheid. Wij leveren advies en ondersteuning op gebied van elektronisch bekendmaken, organisatievraagstukken gerelateerd aan digitale dienstverlening en we creëren opleidings- en ervaringsplekken voor jong talent. Daadkracht bestaat uit vier bedrijven: Daadkracht Bekendmaken (sinds 1999), Daadkracht Advies (sinds 2008), Daadkracht Digitaal (sinds 2017) en Daadkracht Talent (sinds 2018).

Over Statenlidnu

Statenlidnu is de Nederlandse Vereniging voor statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te krijgen. De vereniging is er voor alle: Statenleden, Burgerstatenleden, Commissieleden, Duo-statenleden, Steunfractieleden en Fractievertegenwoordigers. Website www.statenlidnu.nl.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen