Het laatste nieuws

Toenemend aantal coronabesmettingen en nieuwe noodverordening; vergeet de bekendmaking niet!

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is aan het stijgen. Dit heeft geleid tot aanvullende, lokale maatregelen, zoals het verplicht dragen van mondkapjes op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. Onlangs hebben de veiligheidsregio’s ook een nieuwe noodverordening (art. 39 Wet veiligheidsregio’s jo. art. 176 Gemeentewet) vastgesteld, die op maandag 10 augustus is ingegaan. De veiligheidsregio’s krijgen hierdoor meer bevoegdheden om regionaal aanvullende maatregelen tegen het virus te nemen.

Daadkracht Bekendmaken ondersteunt diverse veiligheidsregio’s en gemeenten bij de publicatie van onder meer noodverordeningen. De afgelopen maanden was Daadkracht Bekendmaken verantwoordelijk voor de publicatie van ruim 635 noodverordeningen. “Daadkracht biedt continuïteit en vooral de kennis om juridisch goed te publiceren”, aldus Bert Nijholt van de veiligheidsregio Twente. Onderstaand is het publicatieproces van de noodverordeningen verder uitgewerkt.

Primair

Na de vaststelling moet een noodverordening zo snel mogelijk bekendgemaakt worden om in werking te treden. Maatregelen kunnen direct na de bekendmaking uitgevoerd worden vanwege het spoedeisende karakter. Het primair en rechtsgeldig bekendmaken van de noodverordening mag hierom ook op een eigen gekozen wijze, bijvoorbeeld via de website van de veiligheidsregio. Daarnaast moet de noodverordening in de decentrale regelingenbank op www.overheid.nl gepubliceerd worden.

Secundaire bekendmaking

De wet kent naast de primaire bekendmaking een gebruikelijk wettelijk regime voor het bekendmaken van verordeningen. Dit leidt vaak tot een secundaire bekendmaking voor de volledigheid en duidelijkheid. De bekendmaking van de noodverordening kan daarom, zodra dit feitelijk mogelijk is, worden geplaatst op http://www.officielebekendmakingen.nl/. Dit kan de veiligheidsregio op 2 manieren regelen:

  • De veiligheidsregio heeft geen eigen publicatieblad: alle deelnemende gemeenten kunnen de noodverordening bekendmaken in het Gemeenteblad via DROP;
  • De veiligheidsregio heeft wel een eigen publicatieblad, het Blad gemeenschappelijke regeling: de veiligheidsregio kan de noodverordening zelf bekendmaken via DROP. De deelnemende gemeenten hoeven dan in principe de noodverordening niet zelf bekend te maken in hun eigen Gemeenteblad.

Als de noodverordening een bepaling bevat dat de bekendmaking (ook) in de gemeentebladen geschiedt, dan is het aan te raden dat óók alle deelnemende gemeenten de noodverordening bekendmaken in hun eigen Gemeenteblad via DROP zonder de tekst van de veiligheidsregio te wijzigen.

Op werkdagen, tijdens kantoortijden, kan met een spoed een bekendmaking aangevraagd worden om ervoor te zorgen dat de bekendmaking zo snel mogelijk gedaan wordt.

Daadkracht Bekendmaken helpt

Daadkracht heeft een schematische weergave gemaakt van het bekendmakingsproces van noodverordeningen:

 

Verder is de bovenstaande informatie uitgebreider uitgewerkt in onze memo (pdf, 912 kb).

Heeft u aanvullende vragen? Bel ons gerust op 024 3446288 of mail naar info@daadkracht.nl.

Daadkracht Bekendmaken is marktleider online publiceren van regelgeving en kennisgevingen volgens de Wet elektronische bekendmaking (o.a. DROP). Daadkracht ondersteunt met advies, training en invoerdiensten.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen