Het laatste nieuws

Noodverordening en het coronavirus; denk aan de bekendmaking!

Vanwege het coronavirus/COVID-19 stellen de veiligheidsregio’s noodverordeningen vast (art. 39 Wet veiligheidsregio’s jo. art. 176 Gemeentewet). Na de vaststelling kunnen de maatregelen direct na de bekendmaking uitgevoerd worden vanwege het spoedeisende karakter.

Primaire bekendmaking

Een noodverordening moet zo snel mogelijk na de vaststelling bekendgemaakt worden om in werking te kunnen treden. Gezien het spoedeisende karakter mag het primair en rechtsgeldig bekendmaken van de noodverordening op een eigen gekozen wijze, bijvoorbeeld via de website van de veiligheidsregio.

Overheid.nl

Daarnaast dient de veiligheidsregio te zorgen voor plaatsing van de noodverordening in de decentrale regelingenbank op www.overheid.nl.

Secundaire bekendmaking

Naast bovenstaande primaire bekendmaking kent de wet het gebruikelijke wettelijke regime voor het bekendmaken van verordeningen. Dit leidt voor de volledigheid en duidelijkheid veelal tot een secundaire bekendmaking.

De bekendmaking van de noodverordening kan daarom, zodra dit feitelijk mogelijk is, worden geplaatst op http://www.officielebekendmakingen.nl/. Dit kan de veiligheidsregio op 2 manieren regelen:

  1. De veiligheidsregio heeft geen eigen publicatieblad: alle deelnemende gemeenten kunnen de noodverordening bekendmaken in het Gemeenteblad via DROP;
  2. De veiligheidsregio heeft wel een eigen publicatieblad, het Blad gemeenschappelijke regeling: de veiligheidsregio kan de noodverordening zelf bekendmaken via DROP. De deelnemende gemeenten hoeven dan in principe de noodverordening niet zelf bekend te maken in hun eigen Gemeenteblad.

Als de noodverordening een bepaling bevat dat de bekendmaking (ook) in de gemeentebladen geschiedt, dan is het aan te raden dat óók alle deelnemende gemeenten de noodverordening bekendmaken in hun eigen Gemeenteblad via DROP zonder de tekst van de veiligheidsregio te wijzigen.

Op werkdagen, tijdens kantoortijden, kan er met een spoed een bekendmaking aangevraagd worden om ervoor te zorgen dat de bekendmaking zo snel mogelijk gedaan wordt.

Meer informatie

In onze uitgebreide memo ‘Noodverordening en het coronavirus; hoe zit dat met de bekendmaking?‘ hebben we bovenstaande informatie verder uitgewerkt.

Heeft u aanvullende vragen bel ons dan gerust, wij zijn bereikbaar via 024 3446288.

Daadkracht ondersteunt diverse veiligheidsregio’s en gemeenten bij de publicatie van onder andere noodverordeningen.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen