Het laatste nieuws

Raadsleden vinden vergoeding raadswerk te laag: Nationaal Raadsledenonderzoek 2017

Nijmegen, 17 maart 2017 Raadsleden besteden gemiddeld 16 uur per week aan het raadswerk en krijgen daarvoor een vergoeding van gemiddeld € 14,35 per uur. Raadsleden vinden in meerderheid de vergoeding voor raadswerk te laag. Dat blijkt uit het vijfde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Het onderzoek wordt op vrijdag 17 maart 2017 tijdens de ‘Dag voor de Raad’ gepresenteerd.

Tijdsbesteding

Het Nederlandse gemeenteraadslid besteedt in 2017 gemiddeld 16,0 uur per week aan het raadswerk, 0,1 uur meer dan in 2014. De gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden hangt in sterke mate samen met de grootte van de gemeente waarin zij actief zijn.

2007 2009 2012 2014 2017
Gemiddeld aantal uren per week 14,01 13,95 16,76 15,91 16,03

Nederlandse raadsleden besteden in 2017 gemiddeld 31,6% van hun tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Dit is het hoogste percentage sinds de start van de meting, 10 jaar geleden in 2007, en betekent een stijging met 0,7%. Tegelijkertijd blijft het gat aanzienlijk met de aanbeveling van de Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur om minimaal 50% van de tijd te besteden aan volksvertegenwoordigende activiteiten.

In totaal besteden raadsleden 63,7% van de tijd aan bestuurlijke activiteiten. Bijna één derde (30,6%) van de raadstijd gaat op aan vergaderen.

Alleen de raadsleden van gemeenten met minder dan 30.000 inwoners zijn in meerderheid van mening dat de functie van raadslid niet fulltime ingevuld kan worden. Vanaf 30.000 inwoners – met uitzondering van de categorie 50 tot 100.000 inwoners – zijn de raadsleden daar zelfs uitgesproken voorstander van.

Vergoeding

De landelijk gemiddelde vergoeding die raadsleden in 2017 voor hun raadswerkzaamheden ontvangen bedraagt € 14,35 (€ 0,15 meer dan in 2014). De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen loopt zeer uiteen. Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot 8.000 inwoners) ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding: € 4,91 per uur. Raadsleden in gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000 inwoners ontvangen gemiddeld de hoogste vergoeding: € 19,64 per uur.

2007 2009 2012 2014 2017
Gemiddeld uurtarief € 12,20 € 13,50 € 13,04 € 14,20 € 14,35

Voor het eerst is een meerderheid (50,3%) van de raadsleden van mening dat de vergoeding voor raadsleden te laag is.

Over het onderzoek

Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 volgt op het in 2007, 2009, 2012 en 2014 door Daadkracht uitgevoerde trendonderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden in Nederland. Het bestaat, naast een literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een webenquête onder alle 9.018 raadsleden, die 1.151 gemeenteraadsleden invulden (12,76%). Het onderzoek wordt sinds 2012 uitgevoerd in samenwerking met Raadslid.Nu. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen