Het laatste nieuws

Vierde trendonderzoek: verordeningen 2018

Ruim 94% (belasting)verordeningen rechtsgeldig

Voor de derde achtereenvolgende keer is er bij gemeenten, provincies en waterschappen verbetering te zien in het rechtsgeldig bekendmaken van vastgestelde verordeningen. Waar in 2016 nog 92,4% van de (belasting)verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt werd, is dit percentage in 2017 gestegen naar 94,2%. Ten opzichte van de eerste meting in 2014 is dit een verbetering van meer dan 10%. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

Opnieuw verbetering, maar nog niet overal foutloos

In de maanden november en december van 2017 stelden gemeenten, provincies en waterschappen in totaal 4.693 verordeningen vast. Het over grote deel hiervan betrof belastingverordeningen. Hoewel ruim 94% van deze verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt is, maakte toch 23% van de overheidsorganisaties één of meerdere verordeningen niet rechtsgeldig bekend. Dit heeft tot gevolg dat verordeningen niet – of slechts deels in werking treden en het is daardoor niet mogelijk deze uit te voeren of te handhaven.

Ondanks het feit dat bijna een kwart van de decentrale overheden in 2017 één of meerdere verordeningen niet correct bekendgemaakt heeft, is er wel verbetering te zien. In 2015 was dit percentage namelijk nog 35% en in 2016 was dit 26,9%. Naar verwachting zal het percentage overheden die verordeningen niet correct rechtsgeldig bekendmaken, blijven dalen.

Opmerkelijk is dat decentrale overheden die verordeningen bekendmaken via een eigen publicatieblad, relatief minder verordeningen rechtsgeldig bekendmaken (56%) dan overheden die gebruik maken van DROP of de GVOP (96,3%).

Verslechtering bij gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners

Zowel gemeenten, als provincies, als waterschappen zetten de stijgende lijn in het rechtsgeldig elektronisch publiceren voort. Opvallend is dat er in 2017 voor de eerste keer een verslechtering te zien is in het rechtsgeldig elektronisch bekendmaken bij gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners. In alle overige inwonersklassen is wel verbetering te zien vergeleken met voorgaande jaren.

Over het onderzoek

Daadkracht heeft medio 2015, 2016, 2017 en 2018 online geïnventariseerd welke verordeningen gemeenten, provincies en waterschappen hebben vastgesteld in november en december van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Vervolgens heeft Daadkracht van iedere vastgestelde verordening onderzocht of de bekendmaking hiervan rechtsgeldig is gedaan via officielebekendmakingen.nl of via de eigen website.

Een factsheet met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek vind je hier.

Voor meer informatie en / of toelichting kunt u terecht bij:

Daadkracht Bekendmaken BV – 024 344 6288 – info@daadkracht.nl
drs. Denise Jans-Wassink, Managing Adviseur
drs. Bart-Jan Flos, Directeur en Oprichter

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen