Trendonderzoek verordeningen

Daad
kracht
meting

Bekendmaking (belasting)verordeningen 2018:
vierde trendonderzoek

Ruim 94% (belasting) verordeningen rechtsgeldig

In de laatste maanden van het jaar staat het vaststellen van belastingverordeningen op de agenda. Een verordening treedt echter pas in werking na een rechtsgeldige bekendmaking. De Wet elektronische bekendmaking stelt strenge eisen aan het elektronisch bekendmaken van verordeningen. Daarnaast moeten de verordeningen elektronisch beschikbaar gesteld worden, zodat inwoners, bedrijven en instellingen de tekst van de verordeningen op Overheid.nl kunnen raadplegen.

Uit onderzoek van Daadkracht blijkt dat bijna een kwart van de decentrale overheden in 2017 één of meerdere verordeningen niet correct bekendgemaakt heeft. Toch is er voor de derde achtereenvolgende keer een verbetering te zien: waar in 2016 nog 92,4% van de (belasting)verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt werd, is dit percentage in 2017 gestegen naar 94,2%. Ten opzichte van de eerste meting in 2014 is dit een verbetering van meer dan 10%.

Over het onderzoek

Daadkracht heeft medio 2015, 2016, 2017 en 2018 online geïnventariseerd welke verordeningen gemeenten, provincies en waterschappen hebben vastgesteld in november en december van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Vervolgens heeft Daadkracht van iedere vastgestelde verordening onderzocht of de bekendmaking hiervan rechtsgeldig is gedaan via officielebekendmakingen.nl of via de eigen website.

Download de factsheet van het onderzoek 2018 (pdf, 428 kB) voor een overzicht van de belangrijkste resultaten. Download het bijbehorende persbericht 2018 (pdf, 120 kB).

Resultaten van onderzoeken uit voorgaande jaren vind je hieronder:

2017: Download de factsheet 2017 (pdf, 1 MB) en het persbericht ‘belastingverordening(en) bij 1 op de 4 overheden niet geldig’ (pdf, 114 kB).

2016: Download de factsheet 2016 (pdf, 2 MB) en het rapport ‘Bekendmaking (belasting) verordeningen 2016: tweede trendonderzoek’ (pdf, 4 MB).

2015: Download het persbericht ‘Belastingverordeningen 2015 niet geldig’ (pdf, 174 kB).

Hoe scoort jouw organisatie?

Ben je geïnteresseerd in de resultaten van jouw organisatie? Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een gratis rapportage op maat voor de eigen organisatie opvragen. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Contact

Deze organisaties gingen je voor:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen