Het laatste nieuws

Kwart gemeenten en bijna helft provincies nog niet klaar voor kennisgevingen Wep

De Wet elektronische publicaties (Wep) is unaniem goedgekeurd door de Eerste kamer. De wet gaat in op 1 juli 2021. De Wep schrijft onder andere de elektronische publicatie voor van alle kennisgevingen over vergunningen op officielebekendmakingen.nl. Een kwart van de gemeenten en bijna de helft van de provincies moet op dat gebied nog serieuze stappen zetten.

Daadkracht heeft onderzocht in hoeverre gemeenten, provincies en waterschappen op dit moment al voldoen aan de eisen van de elektronische kennisgevingen over (omgevings)vergunningen. Kijkend naar volume vormen de omgevingsvergunningen duidelijk de hoofdmoot bij de verplichte kennisgevingen.

Diverse overheden publiceren hun kennisgevingen niet op de in de toekomst juiste wijze. Ze publiceren alleen in een huis-aan-huisblad of weliswaar op internet, maar niet op officielebekendmakingen.nl. Na de inwerkingtreding van de Wep is dit niet (meer) rechtsgeldig.

Bekendmakingsmodule

Met behulp van een module op de eigen website (Bekendmakingsmodule) voeren diverse overheden nog omgevingsvergunningen in en publiceren die op de eigen website. Deze omgevingsvergunningen zijn vervolgens een aantal weken vindbaar via overheid.nl en via de bijbehorende attenderingsservice. Een klik op de link leidt vervolgens naar de website van de gemeente of de provincie en niet naar officielebekendmakingen.nl.

Van deze verouderde standaard maken op dit moment nog 40 gemeenten en 2 provincies gebruik. Deze publicatiemogelijkheid vervalt vanaf 2021. Vanaf dat moment moet de kennisgeving via DROP op officielebekendmakingen.nl.

Waterschappen

Alle waterschappen publiceren kennisgevingen van watervergunningen op officielebekendmakingen.nl.

De tijd begint te dringen

Bijna een kwart van de gemeenten en iets minder dan de helft van de provincies plaatst de kennisgevingen van omgevingsvergunningen nog niet op officielebekendmakingen.nl.

Daadkracht is marktleider op het gebied van elektronisch bekendmaken en begeleidt overheden onder andere bij de implementatie van de Wet elektronische publicaties. “Wij zien in de praktijk in ons begeleidingstraject dat de aanpassingen voor de Wep geen aanpassingen zijn die snel tussendoor gedaan kunnen worden. Het is belangrijk hier voldoende tijd voor te reserveren zodat per juli 2021 de hele organisatie klaar is voor de nieuwe wijze van bekendmaken én dat de inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen.”

Grote veranderingen publicatieproces

Veel overheden moeten nog grote veranderingen doorvoeren in het publicatieproces van kennisgevingen. Het is verstandig om tijdig met de implementatie van deze wijzigingen te beginnen. Daadkracht Bekendmaken is marktleider op het gebied van elektronisch bekendmaken en kan ondersteunen. Meer informatie? Neem contact op via 024 344 6288 of info@daadkracht.nl.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen